Vårt ansvar

Samarbeten

samarbeten-landningssida.jpg

Referensgrupp för säkra produkter (Svensk Handel)

Ett nätverk för Svensk Handels stora medlemsföretag inom sällanköpsvaruhandeln. Syftet är att vara ett bollplank för Svensk Handel i arbetet med produktsäkerhet samt att erbjuda ett forum för erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretag samt en plattform för information om ny och gällande produktlagstiftning från relevanta myndigheter.

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen är en kunskapsplattform som via regelbundna möten, besök hos medlemsföretagen och tillgång till medlemssidor och kemikaliedatabas hjälper sina medlemmar att hålla sig uppdaterade kring relevanta lagkrav inom kemikalieområdet.
Mer info: www.swerea.se

CSR-Västsverige

De är Sveriges största, sektoröverskridande nätverk för samhällsansvar och hållbar utveckling. Genom att erbjuda kompetensutveckling, inspiration, verktyg och kontaktnät stärker de sina medlemmars förutsättningar att utveckla ett strategiskt CSR-arbete.
Mer info: www.csrvastsverige.se

SSEI

Målet med SSEI är att skapa ett verktyg som ska underlätta för det enskilda företaget att producera sina skor på ett mer hållbart sätt. Jollyroom vill från sitt medlemskap i SSEI nå ett kunskapsbyggande för att öka medvetenheten kring hur man kan arbeta mer hållbart vid produktionen av skor.

CSR Scandinavian Shoe Industry

CSR Scandinavian Shoe Industry är ett skonätverk som består av skandinaviska skoföretag som samarbetar objektivt med CSR frågor. Medlemskapet ger Jollyroom möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap i sociala och miljömässiga frågor.