Går det att leva ett giftfritt liv?

Nya rapporter och varningar om gifter når oss dagligen i vardagen. Gifter i livsmedel, i förpackningar, leksaker, nappflaskor m.m. Är det så farligt som vi tror?

Nu senast publicerade svenska naturskyddsföreningen en handlingsplan för att stoppa gifterna i vardagen. En av de mest omtalade gifterna är bisfenol A, även kallat BPA, som tidigare funnits i många vardagliga användningsområden. BPA har ansetts vara så farligt att det förbjudits i barnvårdsartiklar, och finns inte längre i nappflaskor, barnmatsburkar eller leksaker. Men även om BPA har förbjudits i nappflaskor och barnmatsburkar så tillåts det i andra matförpackningar, som konservburkar. Dock är detta kontrollerade halter, som inte är farligt för oss i små doser. Läs mer om BPA i mat och förpackningar på Livsmedelsverket.

Det är det fortfarande ett stort problem med gifter, och vi utsätts för det onödigt ofta. Finns det längre något sätt att undvika alla gifter som är skadliga för oss? Går det att leva ett giftfritt liv?

Vad anser ni? Är detta något ni tänker på och oroar er över? Hur resonerar du? – Dela med dig!

Kan vi undvika gifter i vardagen?