Krocktester på vti!

Vi på Jollyroom jobbar ständigt med att utbilda oss och vara uppdaterade gällande branschen, och den senaste informationen om produkter och lagstiftning. Det gäller allt från nappflaskor till bilbarnstolar.

Nyligen var vi på plats på VTI i Linköping, Statens väg- och transportforskningsinstitut, för att ta del av krocktester på bilbarnstolar. VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Institutet är en statlig myndighet som lyder under regeringen och hör till näringsdepartementets verksamhets-/ansvarsområde.

Vi var med och fick se krocktester för bilbarnstolar, både en framåtvänd och en bakåtvänd bilbarnstol. Det utfördes två krocktester, båda precis på samma sätt bortsett från att en bilstol var framåtväd och en var bakåtvänd. En krockdocka i form av ett treårigt barn färdades i en bilbarnstol i 50 km/h, och krockas in i två stålbalkar, som motsvarar en krock med en stillastående bil. Krockdockorna är högteknologiska, och så realistiska de kan bli i jämförelse med ett riktigt barn. De är utrusade med avancerade mätinstrument, som mäter kollisionens krafter på barnet i bröstkorg och nacke.

VTI:s krocksäkerhetslaboratorium har lång och gedigen erfarenhet av provning på bilbarnstolar och var bland de första i världen att börja utföra sådan. VTI har även varit med i utformningen av provningen och dess metoder. Det hela startade på 1960-talet när forskare på VTI började intressera sig för området. VTI har sedan dess aktivt deltagit i utvecklingen kring provning och krocksäkerhet för barn i bil och ligger i många avseenden bakom de höga säkerhetskrav som i dag gäller för barn i bil i Sverige och många andra länder.

Provning enligt ECE-R44
E-godkännandet är europeiskt och provningen och godkännandet styrs av ECE Reglemente 44. ECE står för Economic Commission for Europe. I Sverige utfärdar Transportstyrelsen E-godkännandet efter provning hos VTI. Godkännandet blir giltigt i alla länder som accepterat reglementet. Det är obligatoriskt med E-godkännande för alla bilbarnstolar.

Plustest
Plustest är en frivillig kompletterande provning, som utförs av de bilbarnstolstillverkare som vill påvisa kvaliteter utöver de som ingår obligatoriskt i ECE R 44. Vid ett Plustest mäter man även de krafter som barnets nacke utsätts för vid en frontalkollision. Plustest är en kompletterande provning som görs på stolar avsedda för den svenska marknaden. En Plustestad bilbarnstol ger barnet lite extra säkerhet. En stol som klarat Plustest är E-godkänd för montering på samtliga sätesrader i bilen. En sådan stol garanterar att barnet som färdas i den inte utsätts för livshotande höga nackkrafter vid en frontalkollision.

Det var verkligen en lärorik upplevelse för oss deltagande på plats. Vi kommer tillbaka med mer livsviktig kunskap och information som vi vill sprida vidare till våra kunder. Den lärdom vi fick med oss hem är framförallt vikten av att ha barn korrekt åkande i bil, och att bakåtvänt åkande bör uppmuntras till alla i första hand. Minst till 4 års ålder, då forskningen visar att bakåtvänt åkande är upp till fem gånger säkrare jämfört med framåtvänt åkande.

Vill du veta mer om bilbanstolar, krocktester eller lagstiftning och regler om bilbarstolar? Då kan du läsa mer här!