Artikel om barn och genus?

I en artikel i Aftonbladet tar man upp diskussionen om uppfostran av barn, och hur vida man aktivt bör motverka könsroller hos små barn.

Att många föräldrar i sin uppfostran och personalen i förskolan arbetar aktivt med att motverka stereotypa könsroller är inget nytt. Men här vrider man på ämnet och lyfter in andra psykiska, neurologiska och psykologiska skäl till att inte göra detta. I läroplanen står det att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Debattören ser positivt på det, men menar att det är kontraproduktivt att försöka behandla pojkar och flickor lika eftersom skillnaderna i deras beteendemönster har biologiska orsaker.

Läs artikeln i sin helhet HÄR!

Vad tycker ni om detta? Försöker ni aktivt motarbeta de stereotypa könsrollerna för era barn? Vad tycker ni om denna artikeln? Hur ställer ni er till denna fråga?