Föräldrar är mer orliga idag!

Det råder ingen tvivel om att dagens föräldraskap skiljer sig, från föräldraskapet en generation tillbaka. Bland annat anser 6 av 10 svenskar att barn är mer bortskämda idag än vad de var tidigare. Men närmare hälften av de tillfrågade tror även att föräldrar idag är mer oroliga över att något ska hända deras barn, vilket leder till att de är mer överbeskyddande. Detta kommer från en undersökning som Philips AVENT har låtit göra.

Det går alltså att säga att synen på föräldraskap är starkt förknippad med vår tids normer och syn på samhället. Det går att dra vissa kopplingar mellan att föräldrar tenderar att oroa sig mer för sina barn, till att vi lever i ett informationssamhälle. Vi är mer pålästa, men har samtidigt svårare att gallra mellan den information vi tar in, vilket resulterar i att man oroar sig mer för sitt eller sina barn. Detta kan vara en bidragande faktor till att närmare hälften av alla tillfrågade tror att föräldrarna är mer överbeskyddande idag.