Rökning på offentlig plats

Just nu kan vi följa debatten om rökning skall vara tillåtet på offentlig plats eller inte.

Några av de platser som kan föreslås bli rökfria är lekplatser, sportanläggningar, uteserveringar,  busshållplatser, entréer till vårdcentraler och sjukhus samt tågperronger och affärer.

Det är Folkhälsomyndigheten som föreslår detta efter en utredning. Utredningen grundar sig på hur passiv rökning påverkar, samt om du har möjlighet att gå undan röken, man har också tagit hänsyn till om barn vistas i dessa miljöer.

Grunden i utredningen säger att allmänna platser skall vara tillgängliga för alla,  platser man måste passera för att uträtta ärenden eller nå viktiga samhällsfunktioner hör till sådana.

Vad gäller uteserveringar, så säger folkhälsomyndigheten att de som arbetar där har samma rätt till en rökfri arbetsplats som alla andra.

Håller ni med folkhälsoinstitutet? Berätta gärna vad du tycker här nedan.

 

http://www.jollyroom.se/