Lästräning med barn

Funderar du på hur man bäst lästränar med barn? Här kommer några riktigt bra tips!
 

När barnet ska börja lästräna är det viktigt att välja en passande svårighetsgrad, vilket innebär en bok som hellre är lite enklare. Anpassa nivån så att det passar ditt barn, då blir läsningen roligare och flyter på bättre. Genom att ha regelbundna sagostunder där barnet läser för föräldern så skapar man en bra läsvana, man kan också alternera så att barnet läser en stund och sedan låter föräldern läsa för att avlasta och inspirera. Låt lässtunderna vara lättsamma och lagom långa så att det inte blir för tungt för barnet, om det är ord som barnet hänger upp sig på så kan föräldern hjälpa till och förklara så att ordförståelsen ökar.

Låta barnen själva välja böcker som intresserar dem, detta gör också så att läsningen blir roligare. Då ökar också förutsättningarna till läsglädje, vilket är nyckeln till att lyckas med sin läsning. Ju mer glädje man har i läsningen, desto mer läser man.

bild rosa.jpg

När ska man börja lästräna?

Ofta har barn en period då de börjar intressera sig för bokstäver och siffror. Då faller det sig också naturligt att börja med aktiviteter som har med ord och siffror att göra. Vid denna period är det perfekt att leka med ord och på ett roligt sätt närma sig läsningen. Det kan räcka med små enkla övningar, så som att man ritar en sol och skriver sol bredvid. Därefter kan barnet härma och skriva så gott de kan, samtidigt som både föräldern och barnet ljudar fram ordet (fonologisk lästräning), för att på det viset memorera ord och bokstäver.

dreamstime_l_45363997-2-kopia1.jpg

Bildkälla: Lärandelek

Under denna period är det också bra att börja med alfabetsramsor och andra ordramsor som ofta är mycket uppskattade bland barn. Detta kan man också sjunga, vilket är både roligt och lärorikt då melodin hjälper till att memorera. På bibliotek och i bokhandeln finns det en mängd ramsböcker som man kan få tag på. Genom att fortsätta leka med ordramsor och få kontakt med ord på ett roligt sätt faller det sig naturligt att också börja läsa i tidig ålder.

Källor: http://www.grundenisvenska.se, http://www.larandelek.se/lasa-2/lasa/mer-om-lasforstaelse/