Integritet

Integritetspolicy

 1. Introduktion

  1. Denna integritetspolicy (hädanefter enbart “Policyn”) beskriver hur Jollyroom AB, reg. nr. 556815-7159 och dess dotterbolag (“Jollyroom”, “vi”, “oss” eller “vår”), på adress Sörredsvägen 111, 417 29 Göteborg, Sverige, behandlar dina personuppgifter.
  2. Vi ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i Policyn i egenskap av personuppgiftsansvariga.
  3. Skulle du vilja ha mer information kring hur vi behandlar dina uppgifter så är du välkommen att kontakta oss via adressen ovan eller via vår mailadress: dataskydd@jollyroom.se.
  4. För oss är det viktigt att du känner dig bekväm med hur vi behandlar dina personuppgifter och vi ber dig därför att läsa denna Policy, som kan komma att uppdateras emellanåt. Ifall vi gör ändringar i Policyn så kommer den nya versionen att gälla från tidpunkten då den publiceras på vår webbplats www.jollyroom.se (“Webbplats”). Du kan se datumet då Policyn senast ändrades högst upp på sidan.  

 

 1. Omfattning av denna Policy

  1. Policyn täcker vår behandling av personuppgifter gällande besökare på Jollyrooms Webbplats samt Jollyrooms kunder, prenumeranter av nyhetsbrev, och klubbmedlemmar.
  2. Denna Policy inkluderar information angående vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter för, vilka parter vi delar dina personuppgifter med samt information gällande dina rättigheter som registrerad.
  3. Vill du läsa mer om hur vi hanterar cookies på vår Webbplats, vänligen läs vår cookiepolicy: Cookiepolicy.

 

 1. Hur vi samlar dina personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar som relaterar till dig samlas in direkt från dig eller genom användningen av cookies på vår Webbplats.

 

 1. Hur vi behandlar dina personuppgifter

  1. Vi behandlar bara dina personuppgifter i den mån som är tillåtet enligt rådande dataskyddslagstiftning. Detta innebär, bland annat, att vi behöver en rättslig grund för de ändamål vi behandlar dina personuppgifter för, vilket inom detta sammanhang generellt innebär en av följande rättsliga grunder.
  2. Genomförande av avtal – behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna förse dig med våra tjänster eller på annat sätt fullgöra ett avtal mellan oss (detta gäller även om du bedriver ditt företag som enskild näringsidkare), eller för att på din begäran vidta åtgärder innan ett avtal ingås.
  3. Om du agerar på uppdrag av någon annan, till exempel som representant för ett företag (vilket vanligtvis är fallet), så utförs vår behandling av dina personuppgiftermed hänsyn till vårt berättigade intresse avvägt mot dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter, där vårt berättigade intresse är att ingå och fullfölja avtalet med företaget du representerar. 
  4. Uppfyllande av lagliga förpliktelser – behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra lagliga förpliktelser enligt de lagar eller andra författningar vi omfattas av, eller om vi blir föremål för beslut eller avgöranden från domstol eller myndigheter som kräver att vi behandlar dina personuppgifter.
  5. Intresseavvägning – behandlingen är nödvändig för ändamål av de berättigade intressen som drivs av oss eller en tredje part, förutsatt att de inte åsidosätts av dina intressen eller grundläggande rättigheter eller friheter (varvid behandlingen inte skulle vara tillåten).
  6. Samtycke – behandlingen utförs efter att du lämnat ditt samtycke, där vi bland annat är ansvariga för att tydligt informera dig om vilken behandling av dina personuppgifter du samtycker till och din rätt att återkalla ditt samtycke med avseende till vår fortsatta behandling.
  7. Nedan förklarar vi mer ingående gällande de kategorier av personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dessa, samt vilka lagliga grunder vi förlitar oss på när vi behandlar dina personuppgifter, inklusive hur länge vi lagrar dina personuppgifter

 

7.1 När du besöker vår Webbplats

Vad vi gör och varför:

För att kunna underhålla, underlätta, och förbättra funktionerna och användarupplevelsen på vår Webbplats samt stödja vårt arbete med att upptäcka och motverka brister, överträdelser och andra incidenter, kommer vi samla statistik och analysera besökartrafiken på vår Webbplats. Vi kommer även analysera annan teknisk information som genereras vid besök av vår Webbplats. För att förse dig med information om våra produkter när vi tror att våra produkter kommer intressera dig, så kommer vi även behandla den information som genereras av dig, vid besök på vår Webbplats, för marknadsföringsändamål. För detta ändamål kommer vi skapa profiler av dig som en besökare av vår Webbplats för att visa dig relevanta och personliga annonser. Du hittar mer information gällande profilering under avsnitt 6 nedan. Vi kommer analysera sättet du använder vår Webbplats på för att förstå dina preferenser, förbättra vårt utbud av produkter och hur vi kommunicerar med dig. Vi använder även anpassade målgruppsfunktioner för riktad annonsering inom sociala medier-plattformar. För detta ändamål använder vi Metas lookalike-målgrupper för att hitta nya kunder genom att använda data som samlats in genom ditt användande av vår Webbplats för att hitta liknande, potentiella kunder genom Facebook. Denna data är anonymiserad och kan inte härledas till dig.

Personuppgifterna vi behandlar:

 • IP-adress; och
 • Annan teknisk information som genereras vid besök av vår Webbplats, så som vilken typ av enhet som används, vilken webbläsare som används, historik över besökta webbplatser inklusive tidpunkten för besöket (information från använd webbläsare, tidszon för platsen från vilken du besökte vår Webbplats och annan information gällande webbtrafik).

Vår rättsliga grund för behandlingen:

Samtycke, vi samlar in och behandlar dina personuppgifter genom användningen av cookies eller annan liknande teknik baserat på ditt samtycke, förutom sådan användning som är strikt nödvändig för de grundläggande funktionerna på vår Webbplats. Vi ber dig även om samtycke för att skicka direktmarknadsföring till dig. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Du kommer endast få direktmarknadsföring om du har godkänt detta genom vårt opt in-förfarande.

Intresseavvägning, vårt berättigade intresse är att samla information för att kunna upprätthålla funktionaliteten och säkerheten på vår Webbplats.

För mer information gällande hur vi använder cookies och annan liknande teknik, vänligen läs vår cookiepolicy: Cookiepolicy.

Hur vi delar och överför dina personuppgifter:

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:

 • Leverantörer av analytiska verktygs-, och annonstjänster som närmare specificeras nedan och i vår cookiepolicy: Cookiepolicy; och
 • Företag inom vår koncern.

Vi kommer använda de tredjepartstjänster som beskrivs nedan för att utföra analytiska aktiviteter avseende användningen av vår Webbplats:

 • Vi använder Google Analytics. Du kan hitta information gällande hur Google behandlar dina personuppgifter i Googles integritetspolicy som du hittar här: “Så an-vänder Google information från webbplatser eller appar som använder våra tjänster”: www.google.com/policies/privacy/partners/.
 • Vi använder analytiska tjänster tillhandahållna av Microsoft, inklusive Microsoft Clarity och Microsoft Application Insights. Du kan hitta information gällande hur Microsoft behandlar dina personuppgifter i Microsofts integritetspolicy som du finner här: “Microsoft Privacy Statement”: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Vi kommer använda de tredjepartstjänster som beskrivs nedan för att ge dig annonsering på tredjepartsplattformar och på medier:

 • Vi använder annonseringstjänster tillhandahållna av Google, inklusive Google Ads, Google Campaign Manager, Search Ads 360, Adsense for Search och Display & Video 360. Du kan hitta information om hur Google behandlar dina personuppgifter i Googles integritetspolicy, som du hittar här: “Så använder Google information från webbplatser eller appar som använder våra tjänster”: www.google.com/policies/privacy/partners/.
 • Vi använder annonseringstjänster tillhandahållna av Microsoft, inklusive Bing Ads. Du kan hitta information om hur Microsoft behandlar dina personuppgifter i Micro-softs integritetspolicy, som du hittar här: “Microsoft Privacy Statement”: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.
 • Vi använder annonstjänster som tillhandahålls av Meta, inklusive Facebook-pixel och lookalike-målgrupper. Du kan hitta information om hur Meta behandlar dina per-sonuppgifter i Metas integritetspolicy, som du hittar här: https://www.facebook.com/privacy/policy/.
 • Vi använder annonstjänster som tillhandahålls av Pinterest. Du kan hitta information om hur Pinterest behandlar dina personuppgifter i Pintrests integritetspolicy, som du hittar här: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.
 • Vi använder annonstjänster som tillhandahålls av Adtraction. Du kan hitta information om hur Adtraction behandlar dina personuppgifter i Adtractions integritetspolicy, som du hittar här: https://adtraction.com/about-us/privacy-policy.
 • Vi använder annonstjänster som tillhandahålls av RTB House. Du kan hitta information om hur RTB House behandlar dina personuppgifter i RTB Houses integritetspolicy, som du hittar här: https://www.rtbhouse.com/privacy-center.

Jollyroom kommer överföra dina personuppgifter till ett land utanför Europeiska unionen ("EU")/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") inom ramen för denna behandling. När vi delar personuppgifter med Google, Microsoft, Meta, Pinterest, Adtraction och RTB House är det möjligt att personuppgifter kommer att överföras till USA.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter:

Vi sparar personuppgifter angående hur besökare interagerar med vår Webbplats under en period av högst sex (6) månader. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Personuppgifter som samlats in för att utföra analyser kan också omvandlas till aggregerade data (och därmed anonymiseras) i ett tidigare skede, i samband med att vi skapar statistik.

7.2 När du genomför ett köp på vår Webbplats

Vad vi gör och varför:

Vi kommer att behandla personuppgifter relaterade till ditt köp för att möjliggöra behandlingen av din köporder, hantera betalningstransaktioner och på andra sätt slutföra ditt köp hos oss.

Syftet med denna behandling är att hantera de aktiviteter som rör köpet, inklusive leveranser, returer, garanti-frågor, återbetalningar och eventuella reklamationer på ett effektivt och säkert sätt. Vi kommer även använda dina personuppgifter för att informera dig om händelser relaterade till de tidigare nämnda aktiviteterna.

Personuppgifterna vi behandlar:

 • Kontaktinformation (till exempel telefonnummer, e-postadress, leveransadress);
 • Medlems-ID (om tillämpligt) och transaktionsdata;
 • Information om betalningsmetod;
 • IP-adress; och
 • Annan teknisk information som genereras vid besök på vår Webbplats, såsom vilken typ av enhet som används, vilken webbläsare som an-vänds, historik över besökta webbplatser inklusive tidpunkten för inloggning (information från använd webbläsare, tidszon för platsen från vilken du besökte vår Webbplats och annan information om webbtrafik).

Vår rättsliga grund för behandlingen:

Genomförande av avtal, där vi behandlar dina personuppgifter som nödvändiga för att fullgöra vårt avtal med dig. Detta gäller både när vi behandlar personuppgifter som rör ditt köp eller om du gör ett konsumenträttsligt anspråk relaterat till ett avtal med oss.

Laglig förpliktelse, i den utsträckning vår behandling av köprelaterade data krävs enligt de lagar som gäller för oss, i enlighet med vad som anges i informationen under rubriken "Hur länge vi sparar dina personuppgifter" nedan.

Hur vi delar och överför dina personuppgifter:

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:

 • Våra betalningsleverantörer i samband med din order, vilket kan inkludera personuppgifter, så att du kan betala och slutföra ditt köp; och
 • Våra leveranspartners i samband med dina leveranser och returtransporter, vilket kan inkludera personuppgifter, så att de varor du beställt levereras till dig och de varor som reklameras och returneras återlämnas säkert till oss.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter:

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med de lagringsperioder som anges i svensk lag eller i specifika produktgarantier.

 • Personuppgifter relaterade till ditt köp och kontaktinformation, inklusive leveranser, betalningar, returer etcetera, kommer att behållas i tre (3) år enligt bestämmelserna i den svenska konsumentköplagen;
 • Om du har köpt en säkerhetsprodukt så kommer personuppgifter relaterade till ditt köp, och kontaktinformation, inklusive leveranser, betalningar, returer etcetera, att behållas i fem (5) år enligt bestämmelserna i den svenska produktsäkerhetslagen; och
 • Personuppgifter som måste behållas av bokföringsskäl kommer att behållas i sju (7) år enligt bestämmelserna i den svenska bokföringslagen.

Personuppgifter som inte omfattas av ovanstående skäl kommer att raderas inom sex (6) månader efter att ditt köp slutfördes.

 

4.7.3 Marknadsföring som relateras till ditt köp

Vad vi gör och varför:

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kontakta dig angående ditt köp och för att följa upp din upplevelse.

Vi kommer att samla in och behandla aggregerande anonymiserade data, relaterade till ditt köp hos oss för att hjälpa oss utveckla vår verksamhet.

Vi kommer även att samla in och behandla personuppgifter relaterade till ditt användande av vår Webbplats av säkerhetsskäl och för att förebygga missbruk av de tjänster vi erbjuder.

Vi kommer också använda dina personuppgifter för att ge dig relevanta annonser genom att använda tjänster från våra tredjepartsleverantörer, enligt beskrivningen nedan. För detta ändamål kommer vi att skapa profiler av dig som kund hos oss för att visa dig relevanta och personliga annonser. Mer information om profilering finns under avsnitt 6 nedan.

Vi använder även anpassade målgruppsfunktioner för riktad annonsering inom sociala medieplattformar. För detta ändamål använder vi Metas lookalike-målgrupper för att hitta nya kunder genom att använda data som samlats in från ditt användande av vår Webbplats för att hitta liknande potentiella kunder via Facebook. Denna data är anonymiserad och kan inte spåras tillbaka till dig.

Personuppgifterna vi behandlar:

 • Kontaktinformation (till exempel telefonnummer, e-postadress, leveransadress);
 • Medlems-ID (om tillämpligt) och transaktionsdata;
 • Information om betalningsmetod;
 • IP-adress; och
 • Annan teknisk information som genereras vid besök på vår Webbplats, såsom vilken typ av enhet som används, vilken webbläsare som används, historik över besökta webbplatser inklusive tidpunkten för inloggning (information från använd webbläsare, tidszon för platsen från vilken du besökte vår Webbplats och annan information om webbtrafik).

Vår rättsliga grund för behandlingen:

Samtycke, vi samlar in och behandlar dina personuppgifter genom användningen av cookies eller annan liknande teknik baserat på ditt samtycke, förutom sådan användning som är strikt nödvändig för de grundläggande funktionerna på vår Webbplats. Vi ber dig även om samtycke för att skicka direktmarknadsföring till dig. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Du kommer endast få direktmarknadsföring om du har godkänt detta genom vårt opt in-förfarande.

Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att samla information för att kunna upprätthålla funktionaliteten och säkerheten på vår Webbplats.

För mer information gällande hur vi använder cookies och annan liknande teknik, vänligen läs vår cookiepolicy: Cookiepolicy.

Hur vi delar och överför dina personuppgifter:

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:

 • Leverantörer av analytiska verktygs-, och annonstjänster som närmare specificeras nedan och i vår cookiepolicy: Cookiepolicy; och
 • Myndigheter om vi misstänker bedrägligt beteende på vår Webbplats.

Vi kommer använda de tredjepartstjänster som beskrivs nedan för att utföra analytiska akti-viteter avseende användningen av vår Webbplats:

 • Vi använder Google Analytics. Du kan hitta information gällande hur Google behandlar dina personuppgifter i Googles integritetspolicy som du hittar här: “Så använder Google information från webbplatser eller appar som använder våra tjänster”: www.google.com/policies/privacy/partners/.
 • Vi använder analytiska tjänster tillhandahållna av Microsoft, inklusive Microsoft Clarity och Microsoft Application Insights. Du kan hitta information gällande hur Microsoft behandlar dina personuppgifter i Microsofts integritetspolicy som du finner här: “Microsoft Privacy Statement”: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Vi kommer använda de tredjepartstjänster som beskrivs nedan för att ge dig annonsering på tredjepartsplattformar och på medier:

 • Vi använder annonseringstjänster tillhandahållna av Google, inklusive Google Ads, Google Campaign Manager, Search Ads 360, Adsense for Search och Display & Video 360. Du kan hitta information om hur Google behandlar dina personuppgifter i Goog-les integritetspolicy, som du hittar här: “Så använder Google information från webb-platser eller appar som använder våra tjänster”: www.google.com/policies/privacy/partners/.
 • Vi använder annonseringstjänster tillhandahållna av Microsoft, inklusive Bing Ads. Du kan hitta information om hur Microsoft behandlar dina personuppgifter i Microsofts integritetspolicy, som du hittar här: “Microsoft Privacy State-ment”:https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.
 • Vi använder annonstjänster som tillhandahålls av Meta, inklusive Facebook-pixel och lookalike-målgrupper. Du kan hitta information om hur Meta behandlar dina person-uppgifter i Metas integritetspolicy, som du hittar här: https://www.facebook.com/privacy/policy/.
 • Vi använder annonstjänster som tillhandahålls av Pinterest. Du kan hitta information om hur Pinterest behandlar dina personuppgifter i Pintrests integritetspolicy, som du hittar här: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.
 • Vi använder annonstjänster som tillhandahålls av Adtraction. Du kan hitta informat-ion om hur Adtraction behandlar dina personuppgifter i Adtractions integritetspolicy, som du hittar här: https://adtraction.com/about-us/privacy-policy.
 • Vi använder annonstjänster som tillhandahålls av RTB House. Du kan hitta information om hur RTB House behandlar dina personuppgifter i RTB Houses integritetspolicy, som du hittar här: https://www.rtbhouse.com/privacy-center.

Jollyroom kommer överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES inom ramen för denna behandling. När vi delar personuppgifter med Google, Microsoft, Meta, Pinterest, Ad-traction och RTB House är det möjligt att personuppgifter kommer att överföras till USA.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter:

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med de lagringsperioder som anges i svensk lag eller i specifika produktgarantier.

 • Personuppgifter relaterade till ditt köp och kontaktinformation, inklusive leveranser, betalningar, returer etcetera, kommer att behållas i tre (3) år enligt bestämmelserna i den svenska konsumentköplagen;
 • Om du har köpt en säkerhetsprodukt så kommer personuppgifter relaterade till ditt köp, och kontaktinformation, inklusive leveranser, betalningar, returer etcetera, att behållas i fem (5) år enligt bestämmelserna i den svenska produktsäkerhetslagen; och
 • Personuppgifter som måste behållas av bokföringsskäl kommer att behållas i sju (7) år enligt bestämmelserna i den svenska bokföringslagen.

Personuppgifter som inte omfattas av ovanstående skäl kommer att raderas inom sex (6) månader efter att ditt köp slutfördes.

Personuppgifter som samlats in för att utföra analytiska aktiviteter kan också omvandlas till aggregerande data (och därmed anonymiseras) i ett tidigare skede, i samband med att vi skapar statistik.

 

4.7.4 När du skapar ett Club Jollyroom-konto på vår Webbplats

Vad vi gör och varför:

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för att kunna skapa och administrera ditt Club Jollyroom-konto (du hittar våra Club Jollyroom villkor via följande länk: Medlemsvillkor. Det inkluderar också att identifiera och certifiera dig som den korrekta användaren av kontot.

Vi kommer även att behandla dina personuppgifter för att kunna göra din köpinformation och historik tillgänglig för dig genom ditt konto och för att erbjuda dig personliga kontoupplevelser och tjänster.

Personuppgifterna vi behandlar:

 • Kontaktinformation såsom namn, e-postadress och telefonnummer;
 • Köphistorik;
 • Användargenererade data (till exempel köp-, klick- och webbläsarhistorik). Om du har registrerat dig för att få marknadsföring och erbjudanden kommer vi att använda dina kontouppgifter för att göra den marknadsföring du får från oss mer relevant för dig;
 • Annan data som du ger oss som en del av din profil, till exempel (avatar, om mig-taggar etcetera);
 • Önskelistor och åter i lager-bevakningar som du anmält dig till när du varit inloggad;
 • Recensioner och kommentarer du har gjort på vår Webbplats när du varit inloggad; och
 • Community-prestationer som du har uppnått.

Vår rättsliga grund för behandlingen:

Samtycke, behandlingen genomförs efter att du lämnat ditt samtycke för att skapa ett konto. Vi kommer även samla in och behandla dina personuppgifter genom användandet av cookies eller annan liknande teknik baserat på ditt samtycke, förutom sådan användning som är strikt nödvändig för de grundläggande funktionerna på vår Webbplats. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att samla information för att kunna upprätthålla funktionaliteten och säkerheten på vår Webbplats.

För mer information gällande hur vi använder cookies och annan liknande teknik, vänligen läs vår cookiepolicy: Cookiepolicy.

Hur vi delar och överför dina personuppgifter:

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:

 • Leverantörer för vår applikationsplattform för att leverera din upplevelse på vår Webbplats; och
 • Leverantörer av analytiska verktyg som ytterligare specificeras nedan och i vår cookiepolicy: Cookiepolicy

Vi kommer använda de tredjepartstjänster som beskrivs nedan för att utföra analytiska aktiviteter avseende användningen av vår Webbplats:

 • Vi använder Google Analytics. Du kan hitta information gällande hur Google behandlar dina personuppgifter i Googles integritetspolicy som du hittar här: “Så använder Google information från webbplatser eller appar som använder våra tjänster”: www.google.com/policies/privacy/partners/.
 • Vi använder analytiska tjänster tillhandahållna av Microsoft, inklusive Microsoft Clarity och Microsoft Application Insights. Du kan hitta information gällande hur Microsoft behandlar dina personuppgifter i Microsofts integritetspolicy som du finner här: “Microsoft Privacy Statement”:https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Jollyroom kommer överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES inom ramen för denna behandling. När vi delar personuppgifter med Google och Microsoft är det möjligt att personuppgifter kommer att överföras till USA.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter:

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har samtycke till behandlingen och du har ett aktivt konto hos oss. Inaktiva konton kommer raderas efter tre (3) år efter ett köp eller tills samtycket blir återkallat. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Personuppgifter som samlats in för att utföra analyser kan också omvandlas till aggregerade data (och därmed anonymiseras) i ett tidigare skede, i samband med att vi skapar statistik.

 

4.7.5 När du anmäler dig till nyhetsbrev

Vad vi gör och varför:

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter för att säkerställa att du får vårt nyhetsbrev.

Om du har ett Club Jollyroom-konto hos oss kommer vi att använda information relaterad till ditt användarkonto för att kunna erbjuda dig en personlig upplevelse. (Du hittar våra Club Jollyroom villkor via följande länk: Medlemsvillkor.)

Vi kommer också att använda tjänster från vår leverantör av e-postanalysverktyg, som beskrivs nedan, för att analysera dina interaktioner med våra e-postmeddelanden och visa dig relevanta och personliga annonser.

Personuppgifterna vi behandlar:

 • E-postadress; och
 • Användargenererade data (till exempel köp-, klick- och webbläsarhistorik).

Vår rättsliga grund för behandlingen:

Samtycke, behandlingen utförs efter att du lämnat ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst och kommer endast få marknadsföringsmeddelanden om du har godkänt detta genom vårt opt in-förfarande. Vi kommer även samla in och behandla dina personuppgifter genom användningen av cookies eller annan liknande teknik baserat på ditt samtycke, förutom sådan användningen som är strikt nödvändig för de grundläggande funktionerna på vår Webbplats.

Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att samla information för att kunna upprätthålla funktionaliteten och säkerheten på vår Webbplats.

För mer information gällande hur vi använder cookies och annan liknande teknik, vänligen läs vår cookiepolicy: Cookiepolicy.

Hur vi delar och överför dina personuppgifter:

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:

 • Leverantör för vår plattformsapplikation för att leverera e-post till dig; och
 • Emarsys som leverantör av analysverktyg i våra e-postmeddelanden, som närmare specificeras nedan och i vår cookiepolicy: Cookiepolicy. Du kan hitta information om hur Emarsys behandlar dina personuppgifter i Emarsys privacy policy, som du hittar här: https://emarsys.com/privacy-policy/.

Jollyroom kommer överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES inom ramen för denna behandling. När vi delar personuppgifter med Emarsys är det möjligt att Emarsys överför personuppgifter utanför EU/EES som en del av deras internationella affärsverksamhet.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter:

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har samtycke till behandlingen, och medan du har ett aktivt konto hos oss. Inaktiva konton kommer raderas efter tre (3) år efter ett köp eller tills samtycket blir återkallat. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Personuppgifter som samlats in för att utföra analyser kan också omvandlas till aggregerade data (och därmed anonymiseras) i ett tidigare skede, i samband med att vi skapar statistik.

 

4.7.6 När du anmäler dig till att få e-post när en produkt är åter i lager

Vad vi gör och varför:

Om du har registrerat dig för att få ett e-postmeddelande när någon av våra produkter är åter i lager kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna skicka dig en sådan avisering.

Vi kommer också att använda tjänster från vår leverantör av e-postanalysverktyg, som beskrivs nedan, för att analysera dina interaktioner med våra e-postmeddelanden.

Personuppgifterna vi behandlar:

 • Din e-postadress; och
 • Produkterna du önskar bevaka.

Vår rättsliga grund för behandlingen:

Samtycke, behandlingen utförs efter att du lämnat ditt samtycke, där vi bland annat är ansvariga för att tydligt informera dig gällande vilken behandling du har samtyckt till och din rätt att återkalla ditt samtycke i förhållande till vår fortsatta behandling. Vi kommer även samla in och behandla dina personuppgifter genom användningen av cookies eller annan liknande teknik baserat på ditt samtycke, förutom sådan användningen som är strikt nödvändig för de grundläggande funktionerna på vår Webbplats.

Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att samla information för att kunna upprätthålla funktionaliteten och säkerheten på vår Webbplats.

För mer information gällande hur vi använder cookies och annan liknande teknik, vänligen läs vår cookiepolicy: Cookiepolicy.

Hur vi delar och överför dina personuppgifter:

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:

 • Leverantörer för vår applikationsplattform för att leverera e-post till dig; och
 • Emarsys som leverantör av analysverktyg i våra e-postmeddelanden, som närmare specificeras nedan och i vår cookiepolicy: Cookiepolicy. Du kan hitta information om hur Emarsys behandlar dina personuppgifter i Emarsys privacy policy, som du hittar här: https://emarsys.com/privacy-policy/.

Jollyroom kommer överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES inom ramen för denna behandling. När vi delar personuppgifter med Emarsys är det möjligt att Emarsys överför personuppgifter utanför EU/EES som en del av deras internationella affärsverksamhet.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter:

Vi sparar dina personuppgifter tills produkten är tillbaka i lager eller tills vi inte längre har produkten, eller ett (1) år efter att du registrerade dig för att få en notifikation. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Personuppgifter som samlats in för att utföra analyser kan också omvandlas till aggregerade data (och därmed anonymiseras) i ett tidigare skede, i samband med att vi skapar statistik.

 

4.7.7 När du skriver en recension på vår Webbplats

Vad vi gör och varför:

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du skriver ett produktomdöme på vår Webbplats. Detta kommer göra det möjligt för oss att få din feedback samt dela den bästa informationen med våra andra kunder.

Personuppgifterna vi behandlar:

 • Din e-postadress (om ett produktomdöme skrivits som en del av ditt köp);
 • Ditt produktomdöme;
 • Information gällande den produkt eller tjänst som omdömet är kopplat till;
 • Datum för omdömet;
 • Information gällande vilket köp som omdömet är kopplat till, om möjligt;
 • Eventuella bilder du lade upp i samband med omdömet; och
 • Ytterligare information som du tillhandahåller oss, till exempel ditt Club Jollyroom-konto. (Du hittar våra Club Jollyroom villkor via följande länk: Medlemsvillkor.

Vår rättsliga grund för behandlingen:

Samtycke, behandlingen utförs efter att du lämnat ditt samtycke, där vi bland annat är ansvariga för att tydligt informera dig gällande vilken behandling du har samtyckt till och din rätt att återkalla ditt samtycke i förhållande till vår fortsatta behandling. Vi kommer även samla in och behandla dina personuppgifter genom användningen av cookies eller annan liknande teknik baserat på ditt samtycke, förutom sådan användningen som är strikt nödvändig för de grundläggande funktionerna på vår Webbplats.

Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att samla information för att kunna upprätthålla funktionaliteten och säkerheten på vår Webbplats.

För mer information gällande hur vi använder cookies och annan liknande teknik, vänligen läs vår cookiepolicy: Cookiepolicy.

Hur vi delar och överför dina personuppgifter:

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:

 • Leverantörer för vår applikationsplattform för att kunna visa din recension på vår Webbplats; och
 • Leverantörer av analytiska verktygstjänster som närmare specificeras nedan och i vår cookiepolicy: Cookiepolicy

Vi kommer använda de tredjepartstjänster som beskrivs nedan för att utföra analytiska aktiviteter avseende användningen av vår Webbplats:

 • Vi använder Google Analytics. Du kan hitta information gällande hur Google behandlar dina personuppgifter i Googles integritetspolicy som du hittar här: “Så använder Google information från webbplatser eller appar som använder våra tjänster”: www.google.com/policies/privacy/partners/.
 • Vi använder analytiska tjänster tillhandahållna av Microsoft, inklusive Microsoft Clarity och Microsoft Application Insights. Du kan hitta information gällande hur Microsoft behandlar dina personuppgifter i Microsofts integritetspolicy som du finner här: “Microsoft Privacy Statement”: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Jollyroom kommer överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES inom ramen för denna behandling. När vi delar personuppgifter med Google och Microsoft är det möjligt att personuppgifter kommer att överföras till USA.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter:

Vi sparar dina personuppgifter så länge som vi har ditt samtycke för behandlingen och du har ett aktivt konto hos oss. Inaktiva konton kommer raderas efter tre (3) år efter ett köp eller tills samtycket blir återkallat. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Personuppgifter som samlats in för att utföra analyser kan också omvandlas till aggregerade data (och därmed anonymiseras) i ett tidigare skede, i samband med att vi skapar statistik.

 

4.7.8 När du skriver en kommentar/fråga eller svar i vårt community

Vad vi gör och varför:

Vi behandlar dina personuppgifter när du skriver en kommentar/fråga eller svar i vårt community för att få din feedback och kunna dela den bästa informationen med våra andra kunder.

Personuppgifterna vi behandlar:

 • Din kommentar eller fråga;
 • Datum för din kommentar eller fråga;
 • Information som relaterar till den specifika produkt eller tjänst som din kommentar eller fråga är kopplad till; och
 • Ytterligare information som du tillhandahåller oss, till exempel genom ditt Club Jollyroom-konto. (Du hittar våra Club Jollyroom villkor via följande länk: Medlemsvillkor.

Vår rättsliga grund för behandlingen:

Samtycke, behandlingen utförs efter att du lämnat ditt samtycke, där vi bland annat är ansvariga för att tydligt informera dig gällande vilken behandling du har samtyckt till och din rätt att återkalla ditt samtycke i förhållande till vår fortsatta behandling. Vi kommer även samla in och behandla dina personuppgifter genom användningen av cookies eller annan liknande teknik baserat på ditt samtycke, förutom sådan användningen som är strikt nödvändig för de grundläggande funktionerna på vår Webbplats.

Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att samla information för att kunna upprätthålla funktionaliteten och säkerheten på vår Webbplats.

För mer information gällande hur vi använder cookies och annan liknande teknik, vänligen läs vår cookiepolicy: Cookiepolicy.

Hur vi delar och överför dina personuppgifter:

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:

 • Leverantörer för vår applikationsplattform för att kunna visa din recension på vår Webbplats; och
 • Leverantörer av analytiska verktygstjänster som närmare specificeras nedan och i vår cookiepolicy: Cookiepolicy.

Vi kommer använda de tredjepartstjänster som beskrivs nedan för att utföra analytiska aktiviteter avseende användningen av vår Webbplats:

 • Vi använder Google Analytics. Du kan hitta information gällande hur Google behandlar dina personuppgifter i Googles integritetspolicy som du hittar här: “Så använder Google information från webbplatser eller appar som använder våra tjänster”: www.google.com/policies/privacy/partners/.
 • Vi använder analytiska tjänster tillhandahållna av Microsoft, inklusive Microsoft Clarity och Microsoft Application Insights. Du kan hitta information gällande hur Microsoft behandlar dina personuppgifter i Microsofts integritetspolicy som du finner här: “Microsoft Privacy Statement”:https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Jollyroom kommer överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES inom ramen för denna behandling. När vi delar personuppgifter med Google och Microsoft är det möjligt att personuppgifter kommer att överföras till USA.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter:

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har samtycke till behandlingen, och medan du har ett aktivt konto hos oss. Inaktiva konton kommer raderas efter tre (3) år efter ett köp eller tills samtycket blir återkallat. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Personuppgifter som samlats in för att utföra analyser kan också omvandlas till aggregerade data (och därmed anonymiseras) i ett tidigare skede, i samband med att vi skapar statistik.

 

4.7.9 När du kontaktar kundtjänst via kontaktformuläret på vår Webbplats

Vad vi gör och varför:

Om du kontaktar vår kundtjänst genom kontaktformuläret på vår Webbsida, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna svara på din förfrågan och hantera din begäran.

Personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn;
 • Medlems-ID;
 • Vilket språk du föredrar;
 • E-postadress;
 • Information gällande ditt ärende; och
 • Orderreferenser och relaterad information som är relevant för frågan.

Vår rättsliga grund för behandlingen:

Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna svara på och hantera förfrågningar vi får via vår Webbplats och att övervaka säkerheten för våra produkter och tjänster.

Genomförande av avtal, där vi behandlar dina personuppgifter som nödvändiga för att fullgöra vårt avtal med dig.

Hur vi delar och överför dina personuppgifter:

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:

 • Leverantörer av IT-tjänster för att hantera våra supportärenden; och
 • Jollyrooms dotterbolag och leverantörer när vi behöver extern hjälp för att lösa ditt problem.

Jollyroom kommer överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES inom ramen för denna behandling om det är nödvändigt för att hjälpa dig i din förfrågan, till exempel genom att kontakta leverantörer utanför EU/EES.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter:

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som din förfrågan är obesvarad eller så länge som vår kommunikation fortgår, dock ej längre än tjugofyra (24) månader efter den senaste kommunikationen är avslutad.

 

4.7.10 När du kontaktar kundtjänst via telefon

Vad vi gör och varför:

Om du kontaktar vår kundtjänst genom ett telefonsamtal, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna svara på din förfrågan och hantera din begäran.

Vi kan även komma att spela in ditt telefonsamtal till oss för att använda materialet med ändamål att utveckla vår kundtjänst och utbilda vår personal.

Personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn;
 • Medlems-ID;
 • Vilket språk du föredrar;
 • Telefonnummer;
 • Information gällande ditt ärende; och
 • Orderreferenser och relaterad information som är relevant för frågan; och
 • Ditt telefonsamtal.

Vår rättsliga grund för behandlingen:

Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna svara på och hantera förfrågningar vi får via vår Webbplats och att övervaka säkerheten för våra produkter och tjänster.

Vidare använder vi inspelade telefonsamtal för att fullfölja vårt berättigade intresse i att utveckla vår kundtjänst och utbilda vår personal.

Genomförande av avtal, där vi behandlar dina personuppgifter som nödvändiga för att fullgöra vårt avtal med dig.

Hur vi delar och överför dina personuppgifter:

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:

 • Leverantörer av IT-tjänster för att hantera våra supportärenden; och
 • Jollyrooms dotterbolag och leverantörer när vi behöver extern hjälp för att lösa ditt problem.

Jollyroom kommer överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES inom ramen för denna behandling om det är nödvändigt för att hjälpa dig i din förfrågan, till exempel genom att kontakta leverantörer utanför EU/EES.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter:

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som din förfrågan är obesvarad eller så länge som vår kommunikation fortgår, dock ej längre än tjugofyra (24) månader efter den senaste kommunikationen är avslutad.

 

4.7.11 När du lämnar in reklamationer eller serviceärenden till en av våra butiker

Vad vi gör och varför:

Om du kontaktar en av våra butiker för att lämna in en reklamation eller hantera ett serviceärende på dina produkter, behandlar vi dina personuppgifter för att ha möjlighet att åtgärda ditt problem och kontakta dig när det är löst.

Personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn;
 • E-postadress;
 • Telefonnummer;
 • Information gällande ditt ärende; och
 • Orderreferenser och relaterad information som är relevant för frågan.

Vår rättsliga grund för behandlingen:

Genomförande av avtal, där vi behandlar dina personuppgifter som nödvändiga för att fullgöra vårt avtal med dig

Intresseavvägning, i de fall som inte omfattas av den rättsliga grunden för fullgörandet av ett kontrakt, där vårt berättigade intresse är att kunna svara på och hantera de förfrågningar du har gjort i våra butiker.

Hur vi delar och överför dina personuppgifter:

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:

 • Leverantörer av IT-tjänster för att hantera våra supportärenden; och
 • Jollyrooms dotterbolag och leverantörer när vi behöver extern hjälp för att lösa ditt problem.

Jollyroom kommer överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES inom ramen för denna behandling om det är nödvändigt för att hjälpa dig i din förfrågan, till exempel genom att kontakta leverantörer utanför EU/EES.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter:

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som din förfrågan är obesvarad eller så länge som vår kommunikation fortgår, dock ej längre än tjugofyra (24) månader efter den senaste kommunikationen är avslutad.

 

4.7.12 När du kontaktar någon av våra butiker gällande andra frågor

Vad vi gör och varför:

Om du kontaktar någon av våra butiker med en förfrågan, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna svara på din förfrågan och hantera din begäran.

Personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn;
 • Medlems-ID;
 • Vilket språk du föredrar;
 • E-postadress;
 • Information gällande ditt ärende; och
 • Orderreferenser och relaterad information som är relevant för frågan.

Vår rättsliga grund för behandlingen:

Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna svara på och hantera förfrågningar som du ställer i någon av våra butiker.

Hur vi delar och överför dina personuppgifter:

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:

 • Leverantörer av IT-tjänster för att hantera våra supportärenden; och
 • Jollyrooms dotterbolag och leverantörer när vi behöver extern hjälp för att lösa ditt problem.

Jollyroom kommer överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES inom ramen för denna behandling om det är nödvändigt för att hjälpa dig i din förfrågan, till exempel genom att kontakta leverantörer utanför EU/EES.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter:

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som din förfrågan är obesvarad eller så länge som vår kommunikation fortgår, dock ej längre än tjugofyra (24) månader efter den senaste kommunikationen är avslutad.

 

4.7.13 När du genomför ett köp via vår kundtjänst som en del av eftermarknadsprocessen

Vad vi gör och varför:

Vi kommer att behandla personuppgifter som rör eventuella köp du gör i samband med eftermarknadsprocessen för att möjliggöra bearbetning av din beställning och för att hantera betalningstransaktioner.

Syftet med denna behandling är att hantera leveranser, reklamationer, garantiärenden och återbetalningar, om tillämpligt, på ett effektivt och säkert sätt. Vi kommer även använda dina personuppgifter för att ge dig notis om händelser gällande det tidigare nämnda.

Personuppgifterna vi behandlar:

 • Kontaktinformation (till exempel telefonnummer, e-postadress, leveransadress);
 • Medlems-ID (om tillämpligt) och transaktionsuppgifter;
 • Information om betalningsmetod; och
 • Personnummer, om tillämpligt.

Vår rättsliga grund för behandlingen:

Genomförande av avtal, där vi behandlar dina personuppgifter som nödvändiga för att fullgöra vårt avtal med dig. Detta gäller både när vi behandlar personuppgifter relaterade till din beställning eller om du lämnar in ett konsumenträttsligt anspråk som rör ett avtal med oss.

Laglig förpliktelse, i den utsträckning vår behandling av köprelaterade data krävs enligt de lagar som gäller för oss, i enlighet med vad som anges i informationen under rubriken "Hur länge vi sparar dina personuppgifter" nedan.

Hur vi delar och överför dina personuppgifter:

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:

 • Jollyrooms samarbetspartners och leverantörer, i den utsträckning som är nödvändig för att behandla din eftermarknadsorder;
 • Våra betalningsleverantörer i samband med din order, vilket kan inkludera personuppgifter, så att du kan betala och slutföra ditt köp; och
 • Våra leveranspartners i samband med dina leveranser och returförsändelser så att de varor du beställt levereras till dig och att de reklamerade samt returnerade varorna återlämnas säkert till oss.

Jollyroom kommer överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES inom ramen för denna behandling om det är nödvändigt för att hjälpa dig i din förfrågan, till exempel genom att kontakta leverantörer utanför EU/EES.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter:

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med de nödvändiga lagringsperioder som fastställts av svensk lag eller specifika produktgarantier:

 • Personuppgifter relaterade till ditt köp och kontaktinformation, inklusive leveranser, betalningar, returer osv., kommer att behållas i tre (3) år enligt bestämmelserna i den svenska konsumentköplagen;
 • Om du har köpt en säkerhetsprodukt så kommer personuppgifter relaterade till ditt köp, och kontaktinformation, inklusive leveranser, betalningar, returer etcetera, att behållas i fem (5) år enligt bestämmelserna i den svenska produktsäkerhetslagen; och
 • Personuppgifter som måste behållas av bokföringsskäl kommer att behållas i sju (7) år enligt bestämmelserna i den svenska bokföringslagen.

Personuppgifter som inte omfattas av ovanstående skäl kommer att raderas inom sex (6) månader efter att ditt köp slutfördes.

 

4.7.14 När du söker jobb hos Jollyroom

Vad vi gör och varför:

Vi kommer att behandla de personuppgifter du tillhandahåller oss under rekryteringsprocessen för att kunna utvärdera din ansökan.

Om vi beslutar att kalla dig till en intervju kommer vi behandla dina personuppgifter för att kunna genomföra intervjun och anteckna från den.

Vi kommer att bedöma kompatibiliteten mellan din ansökan och din personprofil som en kandidat för vårt jobberbjudande.

Personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn (inklusive prefix eller titel);
 • Ålder eller födelsedatum;
 • Kön;
 • Adress;
 • Telefonnummer;
 • E-postadress;
 • Dina kvalifikationer;
 • Din utbildning;
 • Dina kompetensområden;
 • Praktikplats;
 • Intervjuanteckningar;
 • Dina referenser;
 • Resultat på rekryteringstester;
 • CV;
 • Foto;
 • Akademisk information; och
 • Intressen.

Vår rättsliga grund för behandlingen:

Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att göra det möjligt för oss att utvärdera dina kvalifikationer och personliga egenskaper i samband med beslut om rekrytering.

Laglig förpliktelse, för att uppfylla en laglig skyldighet att dokumentera information om utbildning, yrkeserfarenhet och andra kvalifikationer för de personer som anställs för att uppfylla de lagliga kraven enligt 2 kap. 4 § i den svenska diskrimineringslagen.

Hur vi delar och överför dina personuppgifter:

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:

 • Leverantörer av IT-tjänster; och
 • Jollyrooms samarbetspartners om det är relevant för din ansökan.

Jollyroom kommer att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/ESS inom ramen för denna behandlingsaktivitet.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter:

Vi kommer att spara dina personuppgifter till dess att rekryteringsprocessen är över, och två (2) år därefter.

 

4.7.15 När du anmäler dig till en tävling och/eller event

Vad vi gör och varför:

För att kunna administrera och följa upp tävlingar och event, såsom att bekräfta deltagande, kontakta vinnare, leverera och följa upp prisutdelningar, nå ut till dig med relevant information om tävlingen och/eller eventet samt ge dig tillgång till platsen där eventet äger rum. För att kunna marknadsföra våra event, förbättra våra tjänster, marknadsföring, kundrelationer och upplevelser, samt planera bättre för framtida event och deltagarupplevelser.

Personuppgifterna vi behandlar:

 • Kontaktinformation såsom namn, konto i sociala medier, adress, e-postadress och telefonnummer;
 • Information som lämnats till tävlingen;
 • Foto/video; och
 • Ibland filmar och fotograferar vi vid våra event, och innehållet kommer att användas för marknadsföring av våra tjänster och för att främja framtida event på vår Webbplats, sociala mediekanaler och i marknadsföringsmaterial. Vi kommer också att använda innehållet internt. Du kommer att informeras om vi avser att fotografera/filma vid ett evenemang. Det kommer alltid att finnas fotofria zoner för din bekvämlighet.

Vår rättsliga grund för behandlingen:

Intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att göra en tävling eller ett event tillgängligt för dig att välja att delta i.

Hur vi delar och överför dina personuppgifter:

När våra tävlingar eller event skapas tillsammans med en tredje part, så delar vi dina personuppgifter med sagd tredje part.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter:

Vi behandlar personuppgifter för tävlingsdeltagare till dess att tävlingen är avslutad, vinnaren korats och priset har överlämnats. Vi behandlar personuppgifter för evenemangsdeltagare tills evenemanget är avslutat.

Dock kommer vi att behandla personuppgifter relaterade till vinnarna av tävlingen under en längre period. Vi kommer att behandla vinnarens namn, e-postadress, ordernummer och information relaterad till priset (vår produkt) i enlighet med de nödvändiga lagringsperioder som fastställts av svensk lag eller specifika produktgarantier. Eventuella personuppgifter relaterade till vinnaren som inte omfattas av ovanstående kommer att raderas inom sex (6) månader efter att tävlingen avslutades.

 

4.7.16 När du ger oss tillåtelse att använda ditt innehåll i sociala medier

Vad vi gör och varför:

Vi älskar att få inspiration från våra kunder. Som en del av detta samarbetar vi med innehåll som våra kunder skapat i sociala medier.

Om du har gett oss ditt samtycke kan vi därför behandla dina bilder, profiler och bildtexter inom ramen för våra marknadsaktiviteter. Det innebär att vi kan publicera innehåll på våra sociala mediekanaler och/eller publicera användargenererat innehåll på vår Webbplats.

Personuppgifterna vi behandlar:

 • Bilder;
 • Ditt alias på sociala medier; och
 • Din bildtext på den aktuella bilden.

Vår rättsliga grund för behandlingen:

Samtycke, behandlingen genomförs efter att du lämnat ditt samtycke, både när vi arbetar med innehåll i sociala medier som skapats av våra kunder och när vi behandlar bilder för att publicera användargenererat innehåll på vår Webbplats. Vi är bland annat ansvariga för tydligt att informera dig om vilken behandling du samtycker till och din rätt att återkalla ditt samtycke i förhållande till vår fortsatta behandling.

Hur vi delar och överför dina personuppgifter:

Vi kommer att dela dina personuppgifter med:

 • Leverantörer för vår applikationsplattform för att leverera din upplevelse på vår Webbplats;
 • Leverantörer av analytiska verktyg som närmare specificeras nedan och i vår cookiepolicy: Cookiepolicy;

Vi kommer att använda de tredjepartstjänster som beskrivs nedan i vårt användande av sociala medier och för att skapa innehåll för sociala medier.:

 • Vi använder Meta Products, inklusive dess plattformar för sociala medier. Du kan hitta information om hur Meta behandlar dina personuppgifter i Metas integritetspolicy, som du hittar här: https://www.facebook.com/privacy/policy/.
 • Vi använder Flowbox för att hantera användargenererat innehåll. Du kan hitta information om hur Flowbox behandlar dina personuppgifter i Flowbox integritetspolicy, som du hittar här: https://getflowbox.com/privacy-policy/.

Jollyroom kommer överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES inom ramen för denna behandling. När vi delar personuppgifter med Meta och Flowbox är det möjligt att personuppgifter kommer att överföras till USA.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter:

Vi kommer spara ditt innehåll på våra konton på sociala medier så länge som vi har ditt samtycke eller tills du raderar dian egna poster på sociala medier (om tillämpligt). Vi kommer dock bara behandla dina personuppgifter internt hos Jollyroom för maximalt tre (3) år. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

 

 1. Längre lagringstid

Vi kan behöva behålla dina personuppgifter för att Jollyroom ska kunna försvara och/eller fastställa rättsliga anspråk (normalt inte längre än 10 år).

 

 1. Användning av spårningsteknik och profilering

I enlighet med av som är beskrivet i samband med behandlingsaktiviteterna ovan använder vi spårningstekniker så som Google Analytics, Facebook Pixel och liknande verktyg för flera av våra behandlingsaktiviteter. Sådana spårningstekniker möjliggör bland annat spårning av dina aktiviteter när du använder vår Webbplats. Dessa verktyg kommer att användas för att förbättra funktionerna och användarupplevelsen på vår Webbplats samt skapa en profil av dina intressen och visa relevanta annonser på andra webbplatser. De är baserade på en unik identifiering av din webbläsare och internetenhet. För mer information om hur vi använder kakor och andra liknande teknologier, se vår cookiepolicy: Cookiepolicy.  

 

 1. Säkerhetsåtgärder

Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt. Till exempel är åtkomsten till system där personuppgifter lagras begränsad till våra anställda och tjänsteleverantörer som behöver det i sitt arbete. Sådana parter informeras om vikten av att upprätthålla säkerhet och konfidentialitet i förhållande till de personuppgifter vi behandlar. Vi bibehåller lämpliga skyddsåtgärder och säkerhetsstandarder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, obehörigt utlämnande eller felanvändning. Vi övervakar också våra system för att upptäcka sårbarheter.

 

 1. Var vi behandlar dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU eller EES. Vi kan komma att överföra dina personuppgifter, enligt vad som anges i tabellerna ovan, till tjänsteleverantörer som antingen själva eller genom sina underleverantörer är belägna eller har affärsverksamhet i ett land utanför EU eller EES. I sådana fall är vi ansvariga för att säkerställa att överföringen görs i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning innan den sker, till exempel genom att se till att landet där mottagaren är belägen garanterar en adekvat nivå av dataskydd enligt Europeiska kommissionen eller genom att säkerställa lämpliga skyddsåtgärder baserade på användningen av standardavtalsklausuler som Europeiska kommissionen har antagit och andra lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter. Du kan få tillgång till en lista över länder som Europeiska kommissionen har beslutat erbjuder en adekvat nivå av dataskydd på Adequacy decisions (europa.eu).

Du kan få tillgång till Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler på EUR-Lex - 32021D0914 - EN - EUR-Lex (europa.eu).

Du är välkommen att kontakta oss för mer information om överföringarna av dina personuppgifter utanför EU/EES.

 

 1. Dina rättigheter

Du har rättigheter i förhållande till oss och vår behandling av dina personuppgifter. Nedan hittar du information om dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

Observera att dina rättigheter gäller i den utsträckning som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning och att det kan finnas undantag från rättigheterna i vissa fall. Vi ber dig också observera att vi kan behöva mer information från dig för att till exempel bekräfta din identitet innan vi går vidare med din begäran om att utöva dina rättigheter.

För att utöva dina rättigheter eller begära information om dem ber vi dig kontakta oss, vilket enklast görs via e-post: dataskydd@jollyroom.se

9.1 Rätt till tillgång

Du har rätt att få en bekräftelse gällande om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Om så är fallet har du också rätt att få kopior av de personuppgifter som rör dig som vi behandlar, samt ytterligare information om behandlingen, såsom ändamålen med behandlingen, relevanta kategorier av personuppgifter och mottagarna av sådana personuppgifter.

9.2 Rätt till korrigering

Du har rätt att omedelbart få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade. Du kan även ha rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

9.3 Rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödig fördröjning under följande omständigheter:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades;
 • Vår behandling grundar sig på ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke till den aktuella behandlingen;
 • Du invänder mot en behandling som vi utför baserat på berättigat intresse utifrån en intresseavvägning, och din invändning väger tyngre än vårt eller en annan parts berättigade intresse av behandlingen;
 • De behandlade personuppgifterna behandlas olagligt;
 • De behandlade personuppgifterna måste raderas för att vi ska uppfylla en eller flera rättsliga förpliktelser.

9.4 Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

 • Du bestrider korrektheten i personuppgifterna under en period som möjliggör för oss att verifiera korrektheten av sådana uppgifter;
 • Behandlingen är olaglig och du motsätter dig radering av personuppgifterna och begär i stället begränsning;
 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de behandlades, men är nödvändiga för dig för upprättandet, utövandet eller försvaret av rättsliga anspråk;
 • Du har invänt mot behandlingen av personuppgifterna som vi utför baserat på intresseavvägning, i väntan på verifiering av om din invändning åsidosätter vårt eller en annan parts berättigade intresse att fortsätta med behandlingen.

9.5 Rätt att invända

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter när den baseras på vårt eller en annan parts berättigade intresse (intresseavvägning). Om du invänder måste vi visa övervägande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta med vår behandling.

9.6 Rätt till dataportabilitet

Om vår behandling av dina personuppgifter baseras på utförandet av ett avtal med dig eller ditt samtycke har du rätt att få de personuppgifter du har lämnat till oss om dig i ett elektroniskt format. Du har också rätt att få personuppgifterna överförda direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt.

Observera att denna rätt till så kallad dataportabilitet inte omfattar personuppgifter som vi behandlar manuellt.

9.7 Rätt att återkalla samtycke

Om vår behandling av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten i den behandling som ägde rum baserat på samtycket innan du återkallade det.

 

 1. Klagomål till tillsynsmyndigheten

I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten den myndighet som är ansvarig för att övervaka tillämpningen av gällande dataskyddslagstiftning. Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt uppmanar vi dig att i första hand kontakta oss så att vi får möjlighet att se över dina synpunkter. Du kan dock alltid lämna in ett klagomål till den svenska Integritetsskyddsmyndigheten.