Kundservice

Köpvillkor

Följande köpvillkor gäller för försäljning av barn- och babyprodukter och annan lös egendom (nedan kallade produkterna) av Jollyroom AB, organisationsnummer 556815–7159, (nedan kallat Jollyroom), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad kunden) och Jollyroom. Vid försäljning till konsument tillämpar Jollyroom de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning. Jollyrooms nätbutik (www.jollyroom.se) kallas nedan Jollyroom.se.

Allmänt

Jollyroom.se säljer barn- och babyprodukter via internet till privatpersoner i Sverige. För att handla hos oss måste du ha fyllt 18 år samt ha en giltig svensk ID-handling för paketförsändelser. Om du är under 18 år behöver du ha fått samtycke till ditt inköp från din vårdnadshavare. Produkterna som vi säljer kan användas i Sverige och de har en svensk manual eller bruksanvisning när produkten så kräver det, antingen i fysisk eller digital form.

Beställning

Beställning görs på vår hemsida www.jollyroom.se. Läs gärna vår hjälpguide Handla & Betala. Om du har frågor kring hur du beställer är du välkommen att ringa kundservice på 031-310 00 00 eller skicka ett mejl här. Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att dina personuppgifter registreras i vårt kundregister. Avtal om köp träffas först när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den mejladress du angivit. Vid eventuella felaktigheter i t.ex. angivande av pris, lagerdifferenser, leveranstid, produktinformation etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering får du självklart välja att avboka din order utan kostnad.
Rabattkoder kan endast användas enskilt, ej i kombination med varandra.

Jollyroom levererar inte till Åland.

Beställning till företag/förskola/skola

Vi säljer endast till privatpersoner. Du kan handla till företag, förskola eller skola genom att beställa från Jollyroom som privatperson och sedan fakturera företaget, förskolan eller skolan. Vänligen undersök med ditt företag, förskola eller skola om det är möjligt innan du gör din beställning från Jollyroom. Det är inte möjligt för oss att ändra fakturauppgifter i efterhand och att utfärda fakturor med företagsnamn. Hela betalningsprocessen har överlämnats till Klarna. När du behöver en faktura för ditt köp kan du kontakta Klarna. Du kan även hitta din faktura i Klarna-appen eller få hjälp via följande länk:

https://www.klarna.com/se/kundservice/jag-har-inte-fatt-min-faktura/

Betalning

I kassan kan du välja mellan betalsätten faktura, delbetalning, kortbetalning eller direktbetalning.
Alla betalningssätt hanteras av Klarna.
Jollyroom garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds på Jollyroom.se är säkra. Jollyroom erbjuder en säker kortbetalning med VISA och MasterCard i samarbete med Klarna. Vid betalning med kort skickas kunden vidare till en säker sida där kunden tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och genomföra betalningen. Jollyroom hanterar aldrig kundens kortuppgifter. Kunden kan endast handla med kort utställda inom Norden.

Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms. Eventuell fraktkostnad tillkommer, beroende på vilket fraktalternativ du väljer vid beställning.

Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna policy avser integritet och beskriver hur Jollyroom AB, org. nr 556815-7159, Sörredsvägen 111, 417 29 Göteborg, e-post:dataskydd@jollyroom.se, samlar in, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
Integritetspolicyn gäller när Jollyroom tillhandahåller tjänster och produkter såsom t.ex. när du handlar hos oss på Jollyroom, har kontakt med vår kundservice, besöker våra webbplatser eller skapar ett Jollyroomkonto. 

Med integritetspolicyn vill vi att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss samt visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvarig

Jollyroom är personuppgiftsansvarig för att Jollyrooms behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

Jollyroom AB
Sörredsvägen 111
417 29 Göteborg
Sverige

Tel.: +46 (0)31-310 00 00 
E-post: dataskydd@jollyroom.se

3. När behandlar vi personuppgifter?

När du besöker vår webbsida, handlar hos oss, prenumererar på nyhetsbrevet, skapar ett Jollyroomkonto eller kontaktar vår kundservice behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter. Vi samlar in denna information för att kunna erbjuda den service och funktionalitet som förväntas och för att kunna fullgöra vår del av t.ex. ett köpeavtal. 

4. Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Vår datapolicy innebär att vi sparar och hanterar så lite av dina uppgifter som möjligt. Det betyder att vi bara använder de uppgifter som är nödvändiga för att bearbeta din beställning och upprätthålla kommunikationen med dig.

Personuppgifter vi samlar in för dig som är kund är följande:
•    Namn
•    Adress (leverans- och räkningsadress)
•    E-postadress
•    Telefonnummer
•    Kundnummer
•    Köphistorik 
•    IP-adress och information om användning av webbplatsen
•    Personuppgifter som du anger vid kontakt med Jollyroom, t.ex. med kundservice eller via Mina sidor 

För att kunna bearbeta din beställning fullständigt överlämnar vi dina uppgifter till våra samarbetspartner, t.ex. PostNord, Budbee och Klarna. Vi samlar även in dina adressuppgifter från tredje parts tjänster för adressuppdateringar.

När du besöker vår hemsida sparar vi följande uppgifter av administrativa och tekniska skäl: typ och version av använd webbläsare, datum och tid för besöket och din IP-adress. Dessa uppgifter blir anonymiserade och används för vår statistik och för att vi ska kunna förbättra vår internet- och onlinetjänst. De anonymiserade uppgifterna separeras från dina personliga uppgifter, sparas i ett säkert system och kan inte kopplas till en specifik person. Detta innebär att dina personliga uppgifter alltid förblir skyddade.

5. Sammanställning av personuppgiftshantering:

5.1. Hantera beställning inklusive notiser och efterföljande support
Exempel: För att leverera, erbjuda betal- och lev.- alternativ, hantera reklamations- och garantiärenden, besvara frågor
Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp
Lagringstid: 3 år efter genomfört köp
Typ av personuppgifter:
•    Namn, adress, e post, telefonnummer
•    Orderinformation
•    Leveransinformation
•    Betalinformation
•    Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

5.2. Fullföljande av lagkrav
Exempel: Garantiåtaganden, konsumentlagstiftning, produktsäkerhet, bokföring
Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse
Lagringstid: Så länge som tillämplig lag kräver, t.ex. 7 år enligt bokföringslagen
Typ av personuppgifter:
•    Namn, adress, e post, telefonnummer
•    Orderinformation
•    Leveransinformation
•    Betalinformation

5.3. Registrering och hantering av konto
Exempel: Ge behörighet till inloggning på ”Mina sidor”, ge tillgång till orderhistorik, upprätthålla relevans i kontaktuppgifter, erbjuda sparade favoriter
Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp
Lagringstid: Så länge du har ett Jollyroomkonto
Typ av personuppgifter:
•    Namn, adress, e post, telefonnummer
•    Orderinformation
•    Leveransinformation
•    Användning av webbplats
•    Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

5.4. Marknadsföring av produkter och tjänster
Exempel: Skicka relevanta erbjudanden via e post eller SMS på liknande produkter och tjänster, visa produktrekommendationer, genomföra kampanjer och events mot visst kundsegment
Rättslig grund: Fullgörande av avtal om köp och samtycke
Lagringstid: 12 månader efter genomfört köp eller tills samtycket återkallas
Typ av personuppgifter:
•    Namn, adress, e post, telefonnummer
•    Orderinformation
•    Leveransinformation
•    Användning av webbplats
•    Andra personuppgifter som lämnas vid kontakt med oss

5.5. Utveckling av företagets tjänster och produkter, och analyser av kundkollektivet i stort
Exempel: Analyser av användarupplevelse, analyser av sortiment
Rättslig grund: Berättigat intresse
Lagringstid: 3 år efter genomfört köp 
Typ av personuppgifter:
•    Namn, adress, e post, telefonnummer
•    Orderinformation
•    Leveransinformation
•    Betalinformation
•    Användning av webbplats

5.6. Förhindrande av missbruk av tjänst och stävjande av brott 
Exempel: Förhindra bedrägerier, förhindra olovlig åtkomst till konton
Rättslig grund: Fullgörande av rättslig förpliktelse alt. berättigat intresse 
Lagringstid: Så länge som tillämplig lag kräver
Typ av personuppgifter:
•    Namn, adress, e post, telefonnummer
•    Orderinformation
•    Leveransinformation
•    Betalinformation

6. Hur länge sparas personuppgifterna?

Jollyroom sparar endast personuppgifterna så länge det är berättigat av ändamålet. Hur lång tid detta är kan variera beroende på typ av personuppgift och ändamål. Se punkt 7 för mer detaljer.

7. Hur skyddas personuppgifterna?

Jollyroom har vidtagit alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och du kan känna dig helt trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi hindrar otillbörlig åtkomst, spridning och förändring, bl.a. genom att spara personuppgifter i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg. Vid kommunikation kring dina personuppgifter till partners finns alltid personuppgiftbiträdesavtal i grunden och kommunikationen är krypterad.

8. Lämnas personuppgifterna ut till någon?

Jollyroom lämnar bara ut dina personuppgifter till nödvändiga samarbetspartners eller koncernbolag med personuppgiftsbiträdesavtal. Exempel på samarbetspartners är bolag som utför tjänster för Jollyrooms räkning inom t.ex. leverans, betalning och kommunikation. Dessa samarbetspartners hanterar endast dina personuppgifter i syfte att se till att vi fullföljer våra åtaganden enligt rättslig förpliktelse, fullgörande av avtal om köp eller samtycke.

Jollyroom kan också komma att lämna ut dina personuppgifter om det följer av lagkrav eller krav från myndighet, om det handlar om att säkerställa Jollyrooms rättsliga intressen eller för att upptäcka eller förebygga bedrägerier eller andra säkerhetsfrågor.

Om någon av Jollyrooms leverantörer eller samarbetspartners befinner sig utanför EU/EES kan Jollyroom komma att överföra dina personuppgifter dit. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Jollyroom att vidta de åtgärder som krävs för att överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES på ett lagligt sätt.

Saknas tillstånd för att sälja dina personuppgifter till tredje part kommer så inte att ske.

9. Vilka rättigheter har du?

Du kan alltid kontakta oss om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi sparar om dig, eller om du vill korrigera felaktigheter eller radera dessa uppgifter. Vi kommer även på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga eller ofullständiga.

Du har även rätt att begära följande:

Tillgång till dina personuppgifter:
Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att genom en skriftligt undertecknad ansökan erhålla ett registerutdrag från Jollyroom om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter:
På din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
Radering av dina personuppgifter:

På din begäran tar vi bort de personuppgifter vi behandlar om dig om de ej behövs längre för de ändamål de samlades in för. Om det finns lagkrav på behandlingen av dina personuppgifter kommer vi avsluta behandlingen av uppgifterna för andra ändamål än att följa lagstiftningen, exempelvis bokförings- och skattelagstiftningen.

Begränsning av behandling av dina personuppgifter:
På din begäran begränsar vi vår behandling av dina personuppgifter till vissa avgränsade ändamål.
Du har rätt till dataportabilitet, det innebär att under vissa förutsättningar har du rätt att få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen som utförs med intresseavvägning som ändamål. Vid invändning mot sådan behandling kommer vi enbart fortsätta att behandla de personuppgifter om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Vid behandling för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mejl till dataskydd@jollyroom.se. När vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter för sådant marknadsföringsändamål. Det finns också alltid möjlighet att tacka nej till fortsatt marknadsföring i alla våra utskick.
Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

10. Cookies 

Jollyroom använder cookies på webbplatserna, mer information hittar du i vår cookiepolicy.

11. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten till att ändra våra dataskyddsförklaringar ifall det skulle bli nödvändigt p.g.a. ny teknologi. Var god säkerställ att du har den mest aktuella versionen. Ifall vi ändrar grundläggande paragrafer i denna dataskyddsförklaring kommer vi att gå ut med information om detta på vår hemsida.

12. Kontaktuppgifter

Alla intresserade och besökare på vår hemsida når oss med frågor om dataskydd på följande adress:

Jollyroom AB
Sörredsvägen 111
417 29 Göteborg
Sverige

Tel.: +46 (0)31-310 00 00
E-post: dataskydd@jollyroom.se

Copyright

Allt innehåll på den här webbplatsen, såsom text, grafik, logotyper, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar och annan mjukvara, tillhör Jollyroom.se eller våra leverantörer och är skyddat av svenska och internationella upphovsrättslagar.

Frakt och leverans

Leveranstiden är normalt 2–4 arbetsdagar, räknat från dagen efter du la din beställning, förutsatt att vi har varan i lager. När varan har lämnat vårt lager övergår leveransansvaret till fraktbolagen som levererar din order inom utsatt tid. Jollyroom kan inte lämna någon leveransgaranti för varor som inte finns i lager vid beställningstidpunkt eller för varor som lämnat vårt lager. Det betyder att den totala leveranstiden innan varan når dig kan bli längre än vad som anges som normalt för valt fraktsätt om transportören själv orsakar en försening.

Eftersom vi har flera lager kan din order komma att skickas i flera leveranser. Delar av din order kan alltså skickas från ett lager, och resterande delar från ett annat. Om din order skickas från olika lager försöker vi se till att alla varor levereras ungefär samtidigt. När vi har skickat din order får du en leveransbekräftelse med ett kollinummer eller en spårningslänk till din e-postadress. Om ditt paket skickas med flera leveranser får du också flera leveransbekräftelser. Använd kollinumret eller spårningslänken för att spåra din leverans.

Leveranstid

Leveranstiden baseras på artiklarna i varukorgen, ditt postnummer samt det fraktsätt som valts. I varukorgen finner du en uppskattad leveranstid för just dina varor. Denna information finner du sedan även i din orderbekräftelse när köpet genomförts.

Vår leveranstid är vanligtvis runt 2–4 arbetsdagar från dagen efter du la din beställning, förutsatt att vi har varan i lager.

Leveranssätt

Leverans av beställda varor sker med Postnord eller Budbee.

Varubrev
Leverans hem till brevlådan – Postnord (39 kr)
Vid mindre försändelse på enstaka produkt understigande 2 kg levereras varubrevet direkt hem till din brevlåda. Om försändelsen är för stor för din brevlåda lämnas den utanför din dörr eller lämnas vid brevlådan i en påse. Du behöver inte vara hemma för att ta emot din leverans, utan den levereras utan kvittens.

Observera att leveransansvar upphör när försändelsen lämnats i brevlåda eller utanför dörr.

Vill du inte att dina varor ska levereras till dörren eller i en påse på brevlådan hänvisar vi till att skicka dina varor med någon av våra andra tjänster, exempelvis ombud eller hemleverans med kvittens.

Postpaket
Leverans till utlämningsställe – Postnord (69 kr)
Försändelsen anländer till ditt närmsta Postnord-ombud, t.ex. en närliggande livsmedelsbutik. En SMS-avi skickas ut med information om var du kan hämta ditt paket. Paketet ska hämtas inom 7 dagar för att förhindra att det går i retur.

Jollyroom erbjuder fri frakt med postpaket till utlämningsställe när du beställt varor för 1000 kr eller mer.

Hempaket
Hemleverans – Postnord (99 kr)
Leverans sker till tomtgräns om du bor i villa samt fram till porten om du bor i lägenhet. Leverans sker helgfri vardag. Postnord kontaktar dig för att boka utkörning. På de flesta orter kan man välja antingen dag- eller kvällsleverans, men på vissa orter kan man endast få paketet levererat på dagen och andra endast på kvällen. För att kontrollera vad som gäller där du bor kontakta Postnord på 0771-33 33 10.

Hemleverans

Leverans till din ytterdörr – Budbee (99 kr)
Leverans sker till fram till din ytterdörr. En avi med en spårningslänk där du kan följa försändelsen skickas ut via mejl eller SMS. Leveranserna sker vardagar mellan kl. 17-22. I Göteborg, Malmö och Stockholm sker leveranser även söndagar mellan kl. 16-22. Budbee hemleverans är endast valbart på vissa orter. Du kan se i kassan om Budbee levererar hem till dig. Om du inte är hemma kan du välja att Budbee lämnar din leverans utanför din ytterdörr.

Leverans till din ytterdörr – Pallfrakt Postnord (299 kr)
Beställningar som överstiger 31,5 kg kan inte levereras till Postnords utlämningsställe utan levereras hem till en fraktkostnad på 299 kr. Postnord kontaktar dig för att boka tid för leverans. På de flesta ställen kan du välja antingen dag- eller kvällsleverans, men på vissa ställen kan du bara välja ett av alternativen.

Showroom
Leverans till vårt showroom (29 kr)
Du hämtar själv ut din beställning från vårt showroom i Göteborg. En SMS-avi skickas ut med information om när du kan hämta ditt paket. Paketet ska hämtas inom 7 dagar för att förhindra att det går i retur. Möjlighet till leverans via showroom är endast valbart på vissa orter. Du kan se i kassan om leverans via showroom är möjligt vid beställning från ditt postnummer. För mer information om besöksadress och öppettider besök sidan för vårt showroom här.

Transportansvar 

Om varan skadas eller kommer bort under transporten från oss till dig är det vi som är ansvariga. Jollyroom ansvarar inte för varor som lämnats ut med PostNords tjänst FlexChange eller paket som lämnats ut utan kvittens där du som kund valt detta för leverans. Vid en eventuell retur till oss är det du som kund som är ansvarig för att returen returneras korrekt utifrån våra returvillkor.

Transportskador

Om produkten är skadad vid leveranstillfället bör detta anmälas omgående till Jollyrooms kundservice. För att vi ska kunna reklamera skadan gentemot vår transportör behöver vi anmäla transportskadan till denne inom 1-3 dagar. Vi är därför tacksamma om du anmäler skadan inom denna tid. Detta gäller såväl synliga som dolda transportskador och det är därför viktigt att du packar upp och kontrollerar att produkten är felfri så snart som möjligt efter mottagandet.
Om skadan är synlig är det enklast om du anmäler detta direkt till chauffören vid mottagandet av försändelsen. Tänk på att alltid spara emballaget för att reklamationen ska kunna hanteras korrekt.

En produkt som är felaktigt expedierad bör anmälas snarast möjligt till Jollyroom.
Om en vara mot förmodan skulle vara felexpedierad, skadad eller felaktig åtar vi oss att kostnadsfritt avhjälpa felet.

Ej utlöst order

Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket (returfrakt, expeditionskostnad etc.). Därför tar vi ut en avgift på 299 kr om ett paket ej hämtas ut. Försändelsen ligger hos postombudet i 7 dagar innan den returneras till oss. Observera därför att om du ångrar ett köp och vill returnera varan behöver du först kontakta kundservice som hjälper dig med en retur av paketet.

Leveransförsening

Du har rätt att häva ditt köp utan extra kostnad vid eventuell försening mot utlovad leveranstidpunkt.

Retur, ångerrätt och garanti

Så returnerar du en vara

Budbee
Returnera en vara genom att följa dessa steg:

 1. Lägg tillbaka varan du vill returnera i dess originalförpackning. Försegla paketet noggrant.
 2. Boka en retur via Budbees app eller genom att kontakta oss. Du väljer själv vilken dag du vill att ditt paket ska hämtas upp. Budbee fäster en returetikett på paketet vid upphämtning. Det medföljer inte en returetikett i ditt paket.

Du får pengarna tillbaka senast 14 dagar efter att vi har mottagit paketet.

Postnord
Returnera en vara genom att följa dessa steg:

 1. Lägg tillbaka varan du vill returnera i dess originalförpackning. Försegla paketet noggrant.
 2. Fäst den medföljande returfraktsedeln ovanpå den gamla fraktsedeln.
 3. Lämna in paketet på ett PostNord-ombud eller boka upphämtning av paketet i PostNord-appen eller via PostNords hemsida. Spara kvittot som returbevis.

Du får pengarna tillbaka senast 14 dagar efter att vi har mottagit paketet.

Returavgift

Nedan avgifter tas ut vid retur:

 • Kläder och skor – 39 kr
 • Övrigt smått och mellanstort gods (paket med vikt under 20 kg) – 79 kr
 • Skrymmande gods (paket med vikt över 20 kg) – 199 kr
 • Övrigt gods (varor som levererats på pall) – 299 kr

Om du vill returnera fler produkter, såsom kläder och en studsmatta (vara över 20 kg) så är det alltid den dyraste returavgiften som skall debiteras. Det är du som kund som har ansvaret för att dina returvaror kommer till oss. Notera därför paketets kolli-ID när du skickar paketet från ditt ombud, och be om ett kvitto om du inte får ett.

Returfraktkostnaden dras av automatiskt från ditt återbetalningsbelopp. Om du ångrar ditt köp och önskar returnera hela din order ska du kontakta kundservice inom 14 dagar efter du har mottagit din order och meddela att du önskar ångra ditt köp.  Om du valde det billigaste fraktalternativet vid köpet får du även fraktkostnaden du betalade vid köptillfället återbetalad. Om du returnerar delar av din order, eller inte kontaktar oss förrän efter 14 dagar, återbetalas fraktkostnaden inte.  Har du en obetald faktura för din order är det viktigt att du själv flyttar fram förfallodatum. Det gör du på Klarna.se eller genom att ringa 08-120 120 10.

Önskar du att neka ditt paket hos ombudet måste du kontakta vår kundservice innan detta görs för att inte bli debiterad avgiften för ej utlöst order.

Om produkten är skadad, om du inte har fått din retursedel eller om du har några andra frågor, kan du alltid kontakta oss via vår kundserviceportal.

Så byter du en vara

Om du önskar byta din vara till en annan storlek, färg eller modell ska du returnera varan enligt instruktionerna ovan och lägga en ny beställning på den vara du önskar. När vi har hanterat din retur får du pengarna tillbaka minus returfrakt. Se ovan för returvillkor och priser på returfrakt.

Om du vid köptillfället har använt en rabattkod, mängdrabatt eller liknande, måste du kontakta kundservice för att få ersättning så att du kan beställa på nytt.

Ångerrätt

När du handlar på Jollyroom har du rätt att öppna och testa din produkt. Ångerrätten gäller inte för hygienprodukter. En avgift kan dras av från din återbetalning om produkten returneras i försämrat skick, läs mer nedan.
Om du ångrar ditt köp kan du returnera produkten och få pengarna tillbaka. Du har ångerrätt i 14 dagar och ångerfristen gäller från den dag du mottar din produkt.

Hygienprodukter
Ångerrätten omfattar inte produkter som inte kan säljas igen av hälso- eller hygienskäl. Detta omfattar till exempel bröstpumpar, maskiner för modersmjölkersättning, kosmetiska produkter, underkläder o.s.v. Detta gäller även produkter med begränsad hållbarhet och produkter som klassas som färskvaror. Undantag ges vid retur utav amningsbh, där man har provat med amningsinlägg.

Vid retur av amningsbh, UV- och badkläder ber vi dig returnera varan i originalkartong och i oförändrat skick, dvs. varan ska vara oanvänd och eventuella lappar och plomberingar ska sitta kvar. Vid saknad eller förstörd originalkartong sker en värdeminskning som bedöms från fall till fall.

Produkter i försämrat skick
Om produkten har använts mer än vad som krävs för att fastställa dess egenskaper och funktioner förbehåller vi oss rätten att göra ett prisavdrag motsvarande värdeminskningen som uppstått i samband med hanteringen. Värdeminskningen bedöms från fall till fall. Produkten behöver alltså returneras i samma skick som den mottogs. Om produkten inte kan returneras i ett oförändrat skick behöver du omgående kontakta kundservice som bedömer om en retur kan göras. Om produktens originalkartong är saknad eller skadad sker en värdeminskning som bedöms från fall till fall.

365 dagars returrätt vid obruten förpackning

När du handlar hos Jollyroom har du rätt att returnera en oöppnad produkt inom 365 dagar och få produkten återbetald minus returkostnad.

Du har alltså rätt att skicka tillbaka en vara upp till 365 dagar efter ditt köp, så länge produkten inte är skadad och ligger i oöppnad originalförpackning. Produkter utan förpackning kan också returneras inom 365 dagar så länge alla etiketter, klistermärken, o.s.v. är intakta och fortfarande sitter fast på produkten. Varan måste returneras i samma skick som du fått den och får inte ha använts.

Villkor vid kampanjer

Rabattkoder

Vill du använda en rabatt- eller kompensationskod vid en beställning hos oss ska du göra följande:

 1. Lägg dina produkter i varukorgen och gå till kassan
 2. Under produkterna i kassan, klickar du på ”Klicka här för att ange rabattkod”. 
 3. Skriv in rabattkoden i rutan och klicka på “Använd”.
 4. Du kommer nu att kunna se den avdragna summan vid totalbeloppet.

OBS! Om koden inte funkar, dubbelkolla stavningen och att du har använt stora och små bokstäver på korrekt sätt.

Kompensations- och ersättningskoder från kundtjänst gäller endast för ett köptillfälle. Koden måste anges i kassan innan du betalar för att vara giltigt och kan inte registreras i efterhand. Det går bara att använda en rabattkod per köp, eftersom koder inte går att kombinera. Det totala värdet på produkterna måste vara högre än rabattkodens värde för att köpet ska kunna genomföras. Varje rabattkod har en giltighetstid, och det finns varken möjlighet att förlänga giltighetstiden eller att aktivera en rabattkod efter att giltighetstiden har löpt ut.

Om du returnerar en produkt där du har använt en kod från kundtjänst vid köptillfället, ska du kontakta oss för att få en ny ersättningskod. Värdet på koder kan inte återbetalas kontant. Vid produkter köpt med kampanjkod, ersätts koden inte vid retur, utan du får återbetalning på det du har betalat vid köptillfället. Vid byte av en produkt mot en annan från samma kampanj, ska du kontakta kundservice.

Mängdrabatt

I en mängdrabatt, till exempel 3 för 2, får du värdet av den billigaste varan avdraget i kassan. Detta värde dras från det totala orderbeloppet på de varor som berörs av mängdrabatten.

Vid retur av en produkt som berörs av en mängdrabatt upphör rabattvillkoren. Återbetalningen för den returnerade produkten utgörs av produktens rabatterade pris, det vill säga originalpriset på produkten minus en tredjedel av priset på den billigaste produkten i din order. Uträkningen för din order och produktens rabatterade pris står på din faktura.

Exempelvis: Om du har beställt en produkt för 100 kr, en produkt för 80 kr och en produkt för 60 kr får du tillbaka 80, 60 respektive 40 kr beroende på vilken produkt du vill returnera.

Om ni önskar byta storlek på en av produkterna i din order ber vi er att kontakta vår kundtjänst, så hjälper vi er med detta.

Reklamation

När du handlar hos Jollyroom har du 1 års garanti på alla produkter, och 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.

Om du vill göra en reklamation, vänligen kontakta vår kundservice. Vi kommer att be dig att skicka en beskrivning av produktens fel och bildmaterial som tydligt bevisar felet, så att vi kan hjälpa dig vidare i processen. Eventuell återbetalning kommer att ske så snart som möjligt efter att vi har mottagit och registrerat den defekta produkten på vårt lager.

Produktgarantin omfattar endast tillverkningsfel som fanns när du fick produkten. Ursprungliga fel måste kunna uppvisas för och bekräftas av Jollyroom. Beroende på situationen kan du erbjudas en kostnadsfri reparation, ny produkt eller reducering av originalpriset. Produktgarantin gäller inte om vi inte kan hitta felet hos produkten, eller om du själv har orsakat skadorna.

Rabattkoder

Inlösa rabattkod

Vill du använda en rabatt- eller kompensationskod vid en beställning hos oss ska du göra följande:

 1. Lägg dina produkter i varukorgen och gå till kassan
 2. Under produkterna i kassan, klickar du på ”Klicka här för att ange rabattkod”. 
 3. Skriv in rabattkoden i rutan och klicka på “Använd”.
 4. Du kommer nu att kunna se den avdragna summan vid totalbeloppet.

OBS! Om koden inte funkar, dubbelkolla stavningen och att du har använt stora och små bokstäver på korrekt sätt.

Villkor vid rabattkoder

Kompensations- och ersättningskoder från kundtjänst gäller endast för ett köptillfälle. Koden måste anges i kassan innan du betalar för att vara giltigt och kan inte registreras i efterhand.

Det går bara att använda en rabattkod per köp, eftersom rabattkoder inte går att kombinera med andra koder, oavsett om det är kampanjkoder, kompensations- eller ersättningskoder. Det totala värdet på produkterna måste vara högre än rabattkodens värde för att köpet ska kunna genomföras.

Varje rabattkod har en giltighetstid, och det finns varken möjlighet att förlänga giltighetstiden eller att aktivera en rabattkod efter att giltighetstiden har löpt ut.

Om du har valt att returnera en vara, där en rabattkod har använts vid köptillfället, kommer du att mottaga en ersättningskod på samma värde som används vid köptillfället, eftersom rabattkoden inte kan bytas ut mot en utbetalning. Kompensationskoder återbetalas inte vid retur.

Prisgaranti

Handla med prisgaranti och ha råd med mer roligt med familjen! Vi arbetar aktivt för att du ska kunna handla till låga priser på Jollyroom. Om du hittar en produkt billigare i en annan butik, eller på vår egen hemsida, matchar vi givetvis priset.

Prisgaranti mot konkurrenter:

 • Prisgarantin gäller för produkter i alla fysiska butiker och onlinebutiker registrerade i Sverige.
 • Du kan ansöka om prisgaranti innan du har lagt din beställning eller upp till 7 dagar efter att du har genomfört ditt köp.
 • Priset på produkten du jämför mot måste vara giltigt dagen du skickar in ansökningen eller inom 7 dagar efter datumet då du har genomfört ditt köp.
 • Vissa varumärken och produkter säljs exklusivt hos Jollyroom – se nästa punkt för prisgaranti på vår egen hemsida.

Prisgaranti mot Jollyroom.se:

 • Prisgarantin gäller även på Jollyrooms hemsida, vi betalar gärna mellanskillnaden om vi har sänkt priset på produkten efter att du har genomfört ditt köp.
 • Prisgarantin är giltig om priset på ditt köp sänks på vår hemsida upp till 7 dagar från den dag du gjorde beställningen.

Krav på prisgaranti

Innan du ansöker om prisgaranti ber vi dig kontrollera så att produkten, priset och butiken uppfyller följande krav:

 • Priset (inklusive frakt, avgifter, moms och dylikt) ska vara lägre i den andra butiken än hos oss.
 • Vår produkt ska vara exakt likadan (märke, typ, modellår och specifikationer) som produkten i den butik du jämför med.
 • Produkten ska vara i lager hos butiken du jämför med. De måste kunna leverera produkten omedelbart när Jollyroom kontrollerar informationen.
 • Produkten ska vara ny och får inte ha använts som utställningsexemplar eller liknande.
 • Prisgarantin gäller inte vid konkursförsäljning, stängningar eller andra fall där du inte erbjuds garanti eller reklamationsrätt efter ditt köp.
 • Prisgarantin gäller inte med personliga rabatter som man exempelvis får genom att vara medlem i en klubb eller grupp alternativt genom att agera på ett speciellt sätt på Facebook eller andra medier.
 • Prisgarantin gäller endast vid inköp av produkter för privat bruk, inte för återförsäljning. Jollyroom förbehåller sig rätten att begränsa prisgarantin till ett exemplar av varje produkt per kund.

Så får du prisgaranti

Kontakta vår kundtjänst via kundserviceportalen för att vi ska behandla din ansökan om prisgaranti. Innan du skickar meddelandet ber vi dig dubbelkolla så att alla krav är uppfyllda och att bifoga dokumentationen som ombeds nedan.

Dokumentation från alla onlinebutik (även Jollyroom.se):

 • Skärmdump som visar datum, produkt och pris.
 • Direktlänk till produkten från butiken där du har hittat den till ett billigare pris.
 • Beräkning av det totala priset (inklusive fraktkostnader, moms, avgifter med mera) som visar på att produkten totalt sett är billigare i butiken än hos oss.

Dokumentation från fysisk butik:

 • Kopia av annons, tidskrift eller liknande som visar produktens pris och giltighet.
 • Butikens kontaktuppgifter så att vi kan bekräfta din information.

Mellanskillnaden för produkten betalas till ditt konto inom 14 dagar från det att vi har mottagit och godkänt fallet för prisgaranti.

Förlossningsgaranti

Jollyroom har förlossningsgaranti på alla produkter. Garantin gäller upp till 4 veckor efter förlossningsdatum. Garantin innebär att du har rätt att returnera produkterna om graviditeten eller förlossningen inte skulle gå bra. Vid tillämpande av förlossningsgarantin skall produkterna vara oanvända och du skall kunna visa ett läkarintyg.

Force Majeure

Händelser som krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför vår kontroll, vilka ej kunnat förutses, ska hänföras till force majeure. Detta innebär att Jollyroom befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Tvist

Klagomål eller synpunkter avseende Jollyrooms tjänster eller produkter bör meddelas till vår kundservice via e-post alternativt telefon 031-310 00 00. Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till din lokala konsumentvägledare eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vi följer alltid ARN:s rekommendationer.

Kontakt

Jollyroom AB
Sörredsvägen 111
417 29 Göteborg
Sverige

Kundservice

Telefon: 031-310 00 00
E-post: kundservice@jollyroom.se
Kundserviceportalen

 

kontakt2.png