Därför Rockar vi sockorna! Veronica Hallberg, ordförande i Svenska Downföreningen, berättar

Idag är vi hundratusentals människor runt om i Sverige som Rockar sockarna för att fira Internationella Downssyndrom-dagen. Men vad har egentligen Downssyndrom med udda strumpor att göra? Veronica Hallberg, ordförande i Svenska Downföreningen, reder ut vad Rocka sockorna faktiskt handlar om.

Idag beräknas hundratusentals människor runt om i Sverige bära olikfärgade strumpor för att fira Internationella Downs syndrom-dagen, en Trend som startade i USA och fick fäste i Sverige 2015. Att det är så många som engagerar sig i kampanjen är någonting som avsändaren Svenska Downföreningen tycker är fantastiskt roligt. Vi har haft äran att träffa Veronica Hallberg som är ordförande i föreningen och mamma till fantastiska lilla Kajsa Hallberg som har Downs syndrom.

Det är så inspirerande att höra Veronica prata om Rocka sockorna. Hon gör det med sådan glädje och entusiasm. Hon berättar att syftet med kampanjen är att hylla olikheter och slå ett slag för alla människors lika värde. Men också att rikta strålkastarna mot det viktiga arbete föreningen driver i kampen mot diskriminering och utanförskap av människor som lever med Downs syndrom.

När vi frågade Veronica om vilka tre budskap Svenska Downföreningen skulle vilja nå ut med till allmänheten genom Rocka sockorna-kampanjen så sammanfattade hon det såhär.

 

ALLA människor är olika

”Det är viktigt att vi ser varje enskild individ, och inte drar förhastade slutsatser om vem personen är på grund av en diagnos, t.ex. Downs Syndrom. Man är inte Downs syndrom. Man har Downs syndrom. Varje barn som lever med diagnosen har helt individuella behov, och behöver olika form och grad av stöttning. Det här är ett budskap som vi på Svenska Down föreningen ständigt arbetar med att förmedla då bilden av personer med Downs Syndrom ofta är ihopkopplat med vissa egenskaper. En vanlig föreställning kan vara att de är så ”glada, kramiga och musikaliska”. Men det går ju inte att generalisera så om någon person på det sättet och än mindre en hel grupp.”
 

Kommunikation är nyckeln

”Att kunna förstå och kommunicera är en förutsättning för inlärning i alla former. För vissa kan det vara svårt av olika anledningar att lära in ett språk eller att uttrycka det i tal. Då är det viktigt att få Alternativa och Kompletterande Kommunikationssätt (AKK) som verktyg för att kunna utveckla sin fulla potential. Men tyvärr får inte alla barn som behöver det idag och detta vill vi vara med och förändra. AKK kan vara tecken som stöd men även annat kommunikationsstöd som t.ex. bildstöd, talsynteser mm.”


Alla ska vara välkomna och inkluderas i skola, arbetsliv och fritid.

”Med inkludering menar vi anpassning för att alla individer ska kunna delta fullt ut utan inskränkningar. Att anpassa betyder inte att plocka bort barn från en grupp, ett sammanhang. Det betyder inte heller att man har personen med i gruppen men som ändå är ensam, utan istället bygga gemenskap. Det är viktigt att olikheter ses som en tillgång och möjlighet snarare än ett problem.”

 

Under samtalet med Veronica tyckte vi det blev tydligt att Rocka sockorna lika mycket handlar om likheter som olikheter. För på samma gång som att vi alla är olika, så är vi ju i grund och botten ganska lika. Vi behöver äta och sova för att leva. Vi behöver skratta och känna tillhörighet för att må bra. Vi behöver utvecklas och stimuleras för att känna mening. Vad som skiljer oss åt är att vi alla behöver olika verktyg för att kunna tillgodose dessa behov. Och i olika grad lite peppning och hjälp från människor runt omkring oss!

Så sammanfattningsvis skulle vi bara vilja säga – heja Veronica! Heja Veronica och heja alla medlemmar i Svenska Downsföreningen som driver det här viktiga frågorna om allas lika rättigheter. Och sist men inte minst – heja alla er som rockar sockorna idag!

 

rock socka bil.jpg