Vårt ansvar

Barnfonden

barnfonden.jpg

Shubi Gemo-skolan i distriktet Dugda ligger tre timmars bilfärd från huvudstaden Addis Abeba. Här går 753 elever, klassrummen är överfulla och miljön är allt annat är barnvänlig. Böcker och annat skolmaterial är en bristvara och det lilla som finns är ofta gammalt och slitet.

Skolorna som Barnfonden arbetar med i Etiopien är ofta i stort behov fler lärare, skolmaterial och en tryggare miljö. Några av fokusområdena på projektet på Shubi Gemo-skolan är:

  • Bygga 4 nya klassrum
  • Installera elektricitet och regnvattenbehållare för att eleverna ska kunna sköta sin hygien
  • Möblera klassrummen på ett barnvänligt vis med bänkar, tavla, stolar och bord
  • Bygga toaletter och utbilda både barn och skolpersonal i hygien och sanitet

Vi installerar inte bara toaletter utan vi ser till att de används ordentligt. Därför utbildar vi både lärare och elever om vikten av vatten, sanitet och hygien. De får lära sig om varför det är viktigt att tvätta händerna, använda tvål och att ta hand om sin hygien.

De nya toaletterna på skolan kommer att vara separata och även på olika delar av skolan. Detta är särskilt viktigt för flickor efter de annars undviker att gå på toaletten eller att komma till skolan när de har mens.

barnfonden3.jpg

Nedan kan du följa arbetet:

17 september 2019

Tack vare våra faddrar och givare har projektet med att rusta upp skolan kunnat påbörjas och de grundläggande bygget har satt igång under sommaren. I början av juni hölls en ceremoni där barn, vuxna och äldre var med och firade att skolprojektet skulle starta. Skolbarn sjöng sånger och läste dikter. Skolkommitén, föräldrar och äldre pratade om hur projektet kan hjälpa till att lösa de många problem som skolan i byn ha haft.

Under samma månad bestämdes placeringen av bygget. Det planerades noga så att skolgården blir optimal och så att solljus inte ska störa lärandet. Material började transporteras till skolområdet och grunden för byggnaden lades färdigt. Under juli byggdes väggar och tak. I augusti färdigställdes taket och byggnaden börjar ta form.

16 oktober 2019

Under sommaren har det varit regnsäsong Etiopen och ända in i september har det regnat rikligt. Det har lett till att vårt skolprojekt i Dugda utmanats av översvämningar som försvårat transporten av material till skolan och försenat bygget. Trots utmaningarna har mycket arbete kunnat genomföras under september och vi kan se stora framsteg i projektets utveckling.

Skolans grund, väggar och tak blev färdiga under sommaren och i september lades golvet färdigt i hela skolbyggnaden. Skolan har delats upp i tre block där tolv klassrum ska ta plats. Efter att golvet blev klart målades byggnadens insida. Sedan sattes fönster upp. Därefter installerades elektricitet, vilket är något som den förra skolan aldrig hade tillgång till. 

Under nästa månad är målet att installera ett solcellssystem som kommer bidra till att skolan blir mer miljövänlig och hållbar. Det kommer också att monteras vattentankar för att samla och rena regnvatten. Alla våra lokala samarbetspartners på plats är positiva till skolans utveckling. Projektet byggs med hög kvalitetsstandard och utveckling sker enligt tidsplanen.

18 november 2019

I oktober månad började Shubi Gemo-skolan närma sig ett färdigt resultat. Byggnadens grund, väggar och tak är klara. Solcellspaneler är installerade och vattentankar är på plats för att se till att det finns rent dricksvatten och att barnen ska kunna sköta om sin hygien ordentligt. Nu är det inte långt kvar till barnen i Dugda kan börja gå i den nya skolan. 

Under slutet av oktober har politiska osäkerheter i Etiopien komplicerat skolans bygge. Det har lett till att byggmästaren inte har kunnat ta sig till Shubi Gemo för att inspektera arbetet. Trots svårigheter och en del förseningar har arbetet varit framgångsrikt och lyckats följa tidsplanen.

barnfonden2.jpg

8 april 2020

Stämningen var uppsluppen och förväntansfull när det äntligen var dags för invigningen av Shubi Gemo-skolan i Etiopien. Barnfonden var med för att fira tillsammans med skolbarn, skolpersonal och vår lokala partner. På plats fanns också barn och vuxna från byn Shubi Gemo och ett etiopisk TV-team som filmade firandet.

För mer information om Shubi Gemo-skolan kan du besöka Barnfondens hemsida.