Vårt ansvar

Samarbeten

samarbeten-landningssida-SE.jpg

Medlemskap SIS/TK 404

Jollyroom är sedan 2020 medlemmar i SIS/TK 404, en teknisk kommitté som arbetar med standardisering av barnartiklar.

Målet med arbetet i kommittén är att aktivt medverka till utvecklingen av europeiska standarder genom att föra fram det svenska synsättet, där säkerhets- och konsumentskyddsaspekter är prioriterade, samt att standarderna också ska vara bra ur funktions- och kvalitetssynpunkt.

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare, användare, intresseorganisationer, myndigheter eller övriga i branschen. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen.
Mer info: www.sis.se

Referensgrupp för säkra produkter (Svensk Handel)

Ett nätverk för Svensk Handels stora medlemsföretag inom sällanköpsvaruhandeln. Syftet är att vara ett bollplank för Svensk Handel i arbetet med produktsäkerhet samt att erbjuda ett forum för erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretag samt en plattform för information om ny och gällande produktlagstiftning från relevanta myndigheter.

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen är en kunskapsplattform som via regelbundna möten, besök hos medlemsföretagen och tillgång till medlemssidor och kemikaliedatabas hjälper sina medlemmar att hålla sig uppdaterade kring relevanta lagkrav inom kemikalieområdet.
Mer info: www.swerea.se

CSR-Västsverige

De är Sveriges största, sektoröverskridande nätverk för samhällsansvar och hållbar utveckling. Genom att erbjuda kompetensutveckling, inspiration, verktyg och kontaktnät stärker de sina medlemmars förutsättningar att utveckla ett strategiskt CSR-arbete.
Mer info: www.csrvastsverige.se

SSEI

Målet med SSEI är att skapa ett verktyg som ska underlätta för det enskilda företaget att producera sina skor på ett mer hållbart sätt. Jollyroom vill från sitt medlemskap i SSEI nå ett kunskapsbyggande för att öka medvetenheten kring hur man kan arbeta mer hållbart vid produktionen av skor.

CSR Scandinavian Shoe Industry

CSR Scandinavian Shoe Industry är ett skonätverk som består av skandinaviska skoföretag som samarbetar objektivt med CSR frågor. Medlemskapet ger Jollyroom möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap i sociala och miljömässiga frågor.