Barns utvecklingsfaser

"Han/hon är i en utvecklingsfas" är ofta det vanligaste svaret du som förälder får höra från din BVC. I dagens inlägg förklarar två barnsjuksköterskor från Lillugglans BVC varför, och i vilka åldrar barnen är i vilka utvecklingsfaser.

Under sina första 5–7 år lär man sig lika mycket som man sedan lär sig under resten av livet (!) Intryck ska bearbetas och nya färdigheter ska bemästras, vilket kan leda till frustration och påverkan på vanor och rutiner.

Första veckorna
Den här tiden är en invänjningsperiod för bebis och föräldrar. Från början ska ni lära känna varandra, och oftast man blir inte bästis med någon man träffar första gången. De första veckorna handlar livet om mat, blöjbyte, närhet och sömn. När man väl börjar hitta varandra i det här, brukar det flyta på ett tag.

3 – 4 månader
Synen har utvecklats och barnen börjar ta in mer av omgivningen och kommer in i en ”upptäcka världen-fas”. De vill oftast inte ligga ner utan hela tiden vara uppe och bli buren, samt visar kort uppmärksamhet på varje sak och blir ofta missnöjda. Det är lätt att som förälder ”falla in” i att visa barnen nya saker hela tiden, när man istället bör lugna ner intryck. Rutiner är viktigt i alla åldrar för att känna trygghet, men ännu viktigare för små barn. Nu är en bra tid att börja introducera rutiner som sedan kan justeras efter ålder.

8 månader
”Separationsfas” är nu vanligt bland barnen. Tidigare har någon burit runt dem och varit med när de upplever/ upptäcker nya saker. Nu börjar barnen istället förflytta sig själva och ska också få lov att ”vandra iväg” lite. Som förälder kan man gärna uppmana till upptäcktsfärd. När barnen sedan kommer tillbaka tankar de närhet och trygghet, och i bland det här då upplevas som lite klängigt för föräldern. Det kan även vara svårare för barnen att komma till ro och somna. Sömnen kan bli mer orolig, dels för att upplevelser bearbetars men också för att barnen är mer fysiskt aktiva och rörliga.

18 månader 
Många barn börjar på förskolan, och det är även en separation i sig. Barn i denna ålder har ännu inget tidsperspektiv så de vet inte hur lång tid det tar innan de blir hämtade igen. Barnen får många nya intryck och nya bekantskaper och självklart är det mycket för dem att bearbeta.

2 år
I denna ålder har barnen utvecklat många fysiska färdigheter så som att springa och klättra men har ännu inte fått konsekvenstänk = de testar gränser.
Barnet: ”Vill (och kan) jag klättra upp på bordet, så gör jag det.”
Föräldern: ”Om du klättrar upp på bordet som är högt kan du ramla ner och skada dig.”

Tvååringar har heller inte tillräcklig språkutveckling. De vill göra någonting, har tänkt ut det men kan inte förklara och sedan kommer man som förälder och bara säger nej. Då kan ju barnen inte argumentera för sin sak, vilket självklart är frustrerande.

Det är även viktigt att barnen förberedas inför att en aktivitet ska avslutas. Är ni i lekparken får ni gärna säga: ”Snart ska vi gå” och sedan komma överens om hur många gånger till de får åka innan det är dags att gå. Ni kan sedan tillsammans räkna ner innan det är dags (förvarna gärna att när det är sista gången).

4-år
De fysiska färdigheterna börjar komma allt mer, lika så språk och konsekvenstänk har kommit längre och utvecklats. Barnen får ett ”magiskt tänkande” och kan ha låtsaskompisar eller vara rädd för spöken.

 

Avslutningsvis är det viktigt att tänka på att alla barn är unika. Försök njuta av alla faser eftersom att ni aldrig får den tiden tillbaka, på gott och ont. Alla utvecklingsfaser har sin egna lilla charm.

Varma hälsningar,
Eila och Marianne
Barnsjuksköterskor Lillugglans BVC

 

 

__________________________________________

jagharkakor