Därför ska du sjunga för ditt barn!

Har du någonsin funderat över varför man sjunger så mycket tillsammans med barnen på förskolan? I dagens inlägg besvarar vi några av anledningarna till varför sång är bra för både föräldrar och barn.

Att sjunga godnattvisor och barnsånger är en gammal nordisk tradition som med tiden har uppdateras i en ny och modern tappning. I dag blandas sånger och melodier från vad barnen snappar upp från TV eller på förskolan.

Utvecklar tal- och språkinlärning
Forskning visar att barn lär sig en text snabbare när den sjungs. Sånger och rim har en egen melodi-signatur som hjälper till att utveckla barnets gehör, stämma och hjärna för språkinlärning. Bara massor av fördelar – så sjung, sjung, sjung!

Levande musik
Barn svarar mycket bättre på levande musik, jämfört med inspelad musik. Små barn är dessutom extra mottagliga när sången kommer från deras föräldrar, så fortsätt gärna att regelbundet sjunga hemma. Prova även att byta ut ett namn i sången, till barnets namn. På så sätt blir det mer personligt och barnet får en starkare relation till sången, vilket enligt forskning har visat sig påverka barnets självkänsla på ett positivt sätt.

Dans och sång = bra för motoriken
Passa på att lägga till några enkla rörelser när du sjunger för ditt barn, eller varför inte en hel liten dans? På så sätt har barnen lättare att koppla ihop orden med specifika rörelser och de får dessutom möjlighet att träna på balans, koordination och rytm.

Trygghet
Ljudet av din röst och familjära melodier skapar en känsla av trygghet för barnen. Sång är ett viktigt redskap som ofta lugnar ditt barn då igenkänningen i sången och stämman, ger barnet ro. Att hålla på själva rutinen med godnattvisor är också betryggande.

Skapar en fin kontakt
Musik bygger broar mellan generationer. Sjung sånger som du själv fick höra när du var liten. Förutom att detta oftast är de sånger du själv kommer ihåg bäst, är det ju ett fint sätt att föra traditionen vidare på. Att sjunga tillsammans skapar även en speciell kontakt mellan dig och barnen, då det är någonting ni har och gör tillsammans.

 

Det finns alltså massor med fördelar att sjunga för ditt barn. Så sjung, sjung, sjung! Behöver du lite hjälp längs vägen kan du använda dig av ljudböcker som ni kan sjunga tillsammans med, alternativt ”vanliga” traditionella böcker som du bara försöker läsa upp med en liten melodi.

 

 

 

_______________________________
Babyverden.no
Forskning.no
harpan1903