Därför rockar vi sockorna

I dag rockar vi sockorna för att fira Internationella Downs syndrom-dagen. Men vad har egentligen Downs syndrom med udda strumpor att göra? Veronica Hallberg, ordförande i Svenska Downföreningen, berättar vad Rocka Sockorna faktiskt handlar om. 

Att vi bär olikfärgade strumpor för att fira Internationella Downs syndrom-dagen startade i USA. År 2015 fick det fäste i Sverige och har sedan dess fått flera hundratusentals människor att engagera sig.

Förra året fick vi äran att träffa Veronica Hallberg som är ordförande i föreningen och mamma till fantastiska lilla Kajsa Hallberg som har Downs syndrom. Eftersom att rocka sockorna är lika viktigt varje år (och varje dag) så delar vi inlägget med er igen ❤

Det är så inspirerande att höra Veronica prata om Rocka sockorna. Hon gör det med en sådan glädje och entusiasm. Hon berättar att syftet med kampanjen är att hylla olikheter och slå ett slag för alla människors lika värde. De vill också rikta strålkastarna mot det viktiga arbete föreningen driver i kampen mot diskriminering och utanförskap av människor som lever med Downs syndrom.

Vi frågade Veronica vilka tre budskap Svenska Downföreningen skulle vilja nå ut med genom Rocka sockorna-kampanjen:

ALLA människor är olika
”Det är viktigt att vi ser varje enskild individ, och inte drar förhastade slutsatser om vem personen är på grund av en diagnos. Man är inte Downs syndrom, man har Downs syndrom. Varje barn som lever med diagnosen har helt individuella behov, och behöver olika form och grad av stöttning. Det här är ett budskap som vi på Svenska Downföreningen ständigt arbetar med att förmedla, då bilden av personer med Downs syndrom ofta är kopplat med vissa egenskaper. En vanlig föreställning kan vara att de är så ”glada, kramiga och musikaliska”. Det går ju så klart inte att generalisera så om någon person och än mindre en hel grupp.”

 Kommunikation är nyckeln
”Att kunna förstå och kommunicera är en förutsättning för inlärning i alla former. För vissa kan det av olika anledningar vara svårt att lära in ett språk eller att uttrycka det i tal. Då är det viktigt att få Alternativa och Kompletterande Kommunikationssätt (AKK) som verktyg för att kunna utveckla sin fulla potential. Tyvärr får inte alla barn den hjälp de behöver och det vill vi vara med och förändra. AKK kan vara tecken som stöd men även annat kommunikationsstöd som bildstöd, talsynteser med mera.”

Alla ska vara välkomna och inkluderas i skola, arbetsliv och fritid
”Med inkludering menar vi anpassning för att alla individer ska kunna delta fullt ut, utan inskränkningar. Att anpassa betyder inte att plocka bort barn från en grupp, ett sammanhang. Det betyder inte heller att man har personen med i gruppen men som ändå är ensam. Det betyder att man bör bygga gemenskap. Det är viktigt att olikheter ses som en tillgång och möjlighet, snarare än ett problem.”

Under samtalet med Veronica tyckte vi det blev tydligt att Rocka sockorna lika mycket handlar om likheter som olikheter. Hur härligt olika vi än är, så är vi ju i grund och botten lika. Vi behöver äta och sova för att leva. Vi behöver skratta och känna tillhörighet för att må bra. Vi behöver utvecklas och stimuleras för att känna mening. Vad som skiljer oss åt är att vi alla behöver olika verktyg för att kunna tillgodose dessa behov. Och i olika grad lite hjälp och peppning från människor runt omkring!

Sammanfattningsvis skulle vi bara vilja säga – heja Veronica! Heja Veronica och heja alla medlemmar i Svenska Downsföreningen som driver de viktiga frågorna om allas lika rättigheter. Sist men inte minst – heja alla er som rockar sockorna idag! 

 

Den vanligaste typen av Downs syndrom innebär att en person har tre exemplar av kromosom nr 21 och därav valdes datumet 21/3 för att uppmärksamma och informera om vad det innebär att leva med Downs syndrom. Att det är just sockar vi rockar är för att kromosomer ser ut som små kryss, precis som sockar när de läggs häl mot häl.