Skolstart med Barnfonden

Att börja skolan i höst kan verka som en självklarhet för många. Men i vissa länder kommer flera barn inte ha möjlighet till att göra det. Barnfonden är en organisation som är en del av det globala nätverket Childfund Alliance som arbetar med barns rätt att få gå i skolan tillsammans med fokus på hälsa och sjukvård. I samarbete med Barnfonden skänker Jollyroom nu 10 kronor för varje såld ryggsäck. I dagens inlägg får du läsa om detta viktiga samarbete och möta Karin Bergqvist som jobbar på Barnfonden.

Inom kort är det dags för skolstart – men inte för alla. Coronaviruset har drabbat hela världen, bland annat Etiopien. Många familjer blir av med sina inkomstkällor. Många kan inte äta sig mätta. Tillgång till vatten har blivit svårare. Och inte minst är det brist på information om viruset och skolorna har stängts ner. Men, skolorna kommer att öppna igen, men när det är dags kommer inte alla att återvända. Alla barn drabbas hårt, men främst drabbas flickorna. Skolbänken byts ut till jobb och försörjning av familjen när dagsinkomsterna försvunnit. Det här riskerar även att många flickor kommer att giftas bort i tidig ålder.

barnfonden1.jpg

Barnfonden är en organisation vars stora hjärtefråga är barns rätt till ett tryggt liv. Ett liv utan våld där det finns möjlighet att gå klart skolan. Vägen dit går via hjälp till självhjälp, då blir utvecklingen långsiktigt hållbar. De verkar i några av världens mest utsatta områden där barn och familjer lever i stor ekonomisk fattigdom med bristande tillgång till rent vatten, mat, stabila inkomster och sjukvård. FN har bland annat varnat för att hundratals miljoner människor riskerar svält redan i år på grund av situationen som råder. Här gör Barnfonden en stor insats och arbetar för att minska risken för smittspridning och mildra konsekvenserna av en spridning i deras programområden.

- I många av de länder som vi verkar i, bland annat Etiopen, innebär en nedstängning och en okontrollerad spridning av coronaviruset ett existentiellt hot mot hela samhället, säger Karin Bergqvist från barnfonden.

Karin förklarar hur allt är en kedja. Barnen behöver vara friska och mätta för att klara av att studera hemma. De behöver stöd och uppmuntran från föräldrar och vuxna i sin omgivning samt att de behöver material eftersom de inte har haft tillgång till internet, som barn i många andra delar av världen har haft under deras hemmastudier.

- Om vi även skapar förutsättningar för att få en inkomst för föräldrar minskar stress och oro bland vuxna, som i sin tur minskar våld mot barn. Det leder dessutom till att det inte är nödvändigt med tidiga giftermål och att sätta fickor i arbete för att få en inkomst, fortsätter Karin.

Barnfonden arbetar med att barn ska få gå i en trygg skola där miljön är stimulerande och barnvänlig.

- Det innebär att vi tar ett helhetsgrepp om allt från en hälsosam och stimulerande miljö till att utbilda lärarna i metoder som låter barnen själva vara delaktiga i undervisningen, förklarar Karin.  

Konkreta exempel som Barnfonden och dess partners gör för att skapa en trygg skola är bland annat detta:

  • Förser skolor med vatten - både rent vatten att dricka samt att tvätta händerna i.
  • Toaletter med enskilda toaletter för flickor som annars inte kommer till skolan.
  • Bidrar till bibliotek och böcker - så att alla barn får tillgång till skolmaterial samt lärare som annars inte har tillgång till nytt material och fortbildning.
  • Bidrar till att klassrummen är säkra – inga rasande tak, ordentliga bänkar att sitta i samt att de arbetar med att få ljus och fläktar genom solceller i vissa skolor.

- Alla barn har rätt att gå i skolan. Och vi vet att barn som går i skolan har större chanser att ta sig ur fattigdom, avslutar Karin.  

barnfonden2.png

Vi på Jollyrom är stolt huvudsponsor i samarbete med Barnfonden för utbildningsprojektet ”Utbildning för alla.” Ett mycket viktigt projekt, där Jollyroom bidrar till att ge bättre förutsättningar för utbildning till barn med sämre eller inga tillgångar till resurser, samt arbetet i att bygga Shubi Gemo-skolan i Dugda, Etiopien. Under sommaren 2019 startade utbyggnad och upprustning av Shubi Gemo-skolan i Dugda som då enbart bestod av jordväggar. Och i april 2020 stod skolan äntligen klar för invigning med bland annat nya, säkra klassrum, rent vatten och skolmaterial - det som behövs för en fungerande skola. 

Men, det finns mer att göra. Vi vill också att skolstarten ska vara för alla i höst, därför skänker vi nu 10 kronor till Barnfonden och deras arbete för varje såld ryggsäck.

För snart är det dags för skolstart – förhoppningsvis för alla. Din nya ryggsäck gör skillnad - ditt köp bidrar till att barn i Etiopien får möjlighet till skolgång i höst.

Klicka här för att hitta din nya personliga ryggsäck.

 

___________________________________________

barnfonden.se