Vårt ansvar

Väsentlighet

 

Intressentdialog

Jollyroom har många intressenter (de som har intresse av information om och från företaget) som påverkas direkt eller indirekt av verksamheten. Våra intressenter är t.ex. ägare, medarbetare, leverantörer och kunder. Det är viktigt att vi i vårt hållbarhetsarbete fokuserar på det som våra intressenter tycker är viktigt och inte bara det som vi själva anser vara prioriterat. I syfte att få information om vad intressentgrupperna tycker är viktiga fokusområden gör vi regelbundna enkäter om vårt hållbarhetsarbete. Utifrån svaren sammanställer vi diagram som tydligt visar att mänskliga rättigheter i fabrikerna där varorna produceras och säkra produkter av bra kvalitet är det vi bör ha störst fokus på.

relevans4.jpg

 • Mänskliga rättigheter i fabrik
 • Produktsäkerhet
 • Produktkvalitet

relevans3.jpg

 • Jämställdhet hos Jollyroom AB
 • Miljön lokalt (Jollyroom – Hisings Kärra), avfall, sopor
 • Utbildning av anställda i fabrik
 • Miljö i produktionsländerna – t.ex. utsläpp av kemikalier

relevans2.jpg

 • Antikorruption hos Jollyroom AB
 • Antikorruption hos leverantör

relevans1.jpg

 • Förpackningsoptimering
 • Kemikalier i produktionen
 • Mångfald hos Jollyroom
 • Miljövänliga produktalternativ
 • Miljövänliga transporter ifrån produktionsländerna
 • Miljövänliga transporter till kund
 • Engagemang i välgörenhetsprojekt