Belly Bandit

Belly Bandit är ett kvinnoägt företag i USA som skapar stödbälten för magen, både under och efter graviditet. Belly Bandit vill ständigt förfina och utveckla sina produkter och genomför därför egen forskning och talar kontinuerligt med mammor och blivande mammor. Detta för att alltid skapa de bästa möjliga produkterna så att Belly Bandit ska vara just ditt självklara val!