Vårt ansvar

Varans väg

cirkel-varansvag.jpg

 

En produkt påverkar omvärlden under hela sin livscykel, hela vägen från design och materialval till det att varan är utsliten och blir nytt material eller avfall. Vårt mål är att ständigt utveckla processerna så mycket vi kan i alla led och hitta lösningar som förbättrar vår prestanda inom alla områden för att försöka skapa cirkulära flöden. 

Råmaterial

Vilka material som används spelar stor roll ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom att använda till exempel ekologisk bomull, eller återvunna material sparas vatten, energi och kemikalier jämfört med konventionellt producerade material.

Produktion

De mänskliga rättigheterna är grundläggande rättigheter och friheter som alla har rätt till. Med långa och ofta komplicerade leverantörskedjor påverkar vi massor av människor varje dag; från anställda och konsumenter till leverantörer och samhällen.

Vi är måna om att de som arbetar hos våra leverantörer ska ha bra arbetsförhållanden, rimliga arbetstider och en lön som täcker mer än basbehoven.

Produkterna som säljs hos Jollyroom tillverkas till stor del i Kina, men även i t.ex. Europa, Taiwan och Indien. De leverantörer som samarbetar med Jollyroom måste skriva på vår Uppförandekod. Uppförandekoden är en uppsättning krav och riktlinjer för hur vi och våra leverantörer ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. Vi väljer vilka leverantörer vi samarbetar med baserat på en noggrann riskbedömning. Varje år görs fabriksbesök där vi kontrollerar produktionen av varorna och fabrikerna.

Transport

Varorna som transporteras till Jollyrooms lager på Hisingen i Göteborg kommer oftast via sjötransport i container. Vår samarbetspartner för inkommande gods jobbar med aggressiva åtgärder för att bli grönare. De arbetar med att minska CO2-utsläpp, ompröva lagerbyggnation och -hantering, de prövar användning av solenergi vid byggnadskylning och investerar i energiåtervinnings-teknik för lastbilar.

Jollyroom

På Jollyrooms lager tar en effektiv och strömlinjeformad logistikapparat hand om inkommande och utgående gods för att så effektivt och energisnålt som möjligt hantera varorna.

Transport

Med ett brett sortiment av varor i alla storlekar och former skickar företag ofta sina varor i för stora kartonger med fyllning som bubbelplast eller papper för att skydda varorna. Det skapar ett behov av nya lösningar, och på Jollyroom var vi först med att som renodlad e-handlare investera i B plus equipments automatiserade förpackningssystem. Det består av tre maskiner som tillverkar kartonger och två maskiner som skannar varornas storlek och viker en kartong av optimerad storlek för sändningen. Detta medför minskad luft i kartongen vilket leder till att fler kartonger kan fraktas på samma lastbil.

Kundanvändning

För textilier så sker en stor del av varans miljöpåverkan, drygt 30 %, vid kundens användning. Man kan minska den påverkan genom att göra smarta val som t.ex. tvätta mer sällan och vid lägre temperaturer och genom att minska ner på strykning och torktumling.

Återanvändning/Återvinning/Avfall

För att spara på resurser så är det viktigt att i så stor utsträckning som möjligt återanvända varor eller återvinna materialen så effektivt som möjligt. Skänk till behövande eller till Second Hand, sälj på andrahandsmarknaden eller lämna varan till en återvinningscentral.