Vårt ansvar

Hållbarhetsrapport

Vår självklara utgångspunkt är att vi har ett ansvar för den verksamhet vi bedriver och hur den påverkar människor och miljön omkring oss.

Sedan 2018 publicerar vi varje år en hållbarhetsrapport, i rapporten redogör vi för hur vi arbetar med miljö och sociala frågor, personal, respekt för mänskliga rättigheter, mångfald samt motverkande av korruption.

Här kan du ta del av våra hållbarhetsrapporter: 

Hållbarhetsrapport 2022

Hållbarhetsrapport 2021

Hållbarhetsrapport 2020

Hållbarhetsrapport 2019

Hållbarhetsrapport 2018