Barn och teknik?

Våra barn är en generation som växer upp med teknik på ett helt annat sätt än tidigare. Smartphones och surfplattor finns i stort sett i varje hem, och används även som läromedel på en del skolor runt om i landet. Det finns studier som visar att Internetanvändandet i Sverige fortsätter att krypa nedåt i åldrarna.  I dag har nästan hälften av alla tvååringar (45 %) använt internet någon gång. En utveckling som surfplattorna har förstärkt. Redan vid sex till sju års ålder är 90 procent internetanvändare. I tidig ålder introduceras våra barn för smartphones och surfplattor med spelappar m.m. Egentligen är det ju inte så konstigt, eftersom detta finns överallt omkring oss. Det sociala umgänget med familj och vänner går sällan utan att en eller flera sitter klistrade framför sin smartphone, ”padda” eller liknande. Och våra barn gör inte som vi lär, de gör som vi gör. Och idag ses det nästan som en självklarhet att barn ska ha en smartphone eller surfplatta redan vid så tidigt som 4-5 års ålder.

Vad tycker ni om detta? Är det en positiv eller negativ trend? Är det självklart att barnen ska använda denna typen av teknik i så tidig ålder? Ser ni det som lärande och utvecklande för barnen? Hur har ni det hemma hos er?

blog-summery-banner

Är du intresserad av att läsa mer om studier kring barn och ungdomars teknik/internet användning?

Här kan du läsa ett utdrag ur ”Svenskarna och internet”:
http://www.soi2013.se/6-barn-och-ungdomar/