Föräldraledighet – mamma, pappa eller båda?

Många studier har gjorts på hur föräldraledigheten fördelas mellan mammor och pappor. Det har dels skrivits ett kapitel i boken,’ Women, Men and Children in Families’, där de berör ämnet, och frågar sig varför det fortfarande är så att svenska pappor tar ut en mindre del av föräldraledigheten, när vi i Sverige har världens kanske mest generösa system för föräldraledighet.

Resultaten av denna boks studie visade att bristande nätverk var en viktig anledning till varför papporna inte var hemma på föräldraledighet och att de män som var hemma längre, i mer än 100 dagar, hade en stödjande kvinna som uppmuntrade ledigheten.

Detta visar bland annat att det fortfarande är mödrarna som har tolkningsföreträde framför fäderna när det gäller uppdelningen av föräldraledigheten.

Känner ni igen er i er familj, hur delade ni upp det? Dela gärna med er av funderingar och erfarenheter!